Тунизийско плетене за начинаещи: от къде да започнете и какво е необходимо да знаете за начало

август 23, 2022

Тунизийското плетене често се счита за комбинация от плетенето на една кука и класическото плетене с игли. Това е така, защото при него се използва тунизийска кука, която много наподобява тази при плетенето на една кука, но едновременно с това се изисква да се държат всички бримки на нея по същия начин, както при класическото плетене с игли или обръч.

При плетенето с тунизийска кука се получават много интересни и красиви текстури, които са уникални и се различават от тези, изработени на една или две куки. Плетивото, което се получава е плътно и по-малко еластично, като едновременно с това не е твърде сбито и пада красиво. Това го прави изключително подходящо за изработката на шалове, одеяла, дрехи и домашен декор.

Друга специфична негова особеност е, че при тунизийското плетене се използва поне два номера (а често и повече) по-голяма кука от тази, която е препоръчана на етикета на дадена прежда.

Като цяло работата с тунизийката кука е много приятна, проектите се плетат леко, бързо и неусетно, а резултатите са изключително впечатляващи и модерни.

Преди да навлезем в детайлите на тунизийското плетене, ще ви изброя основните негови особености и разлики с другите методи на плетене.

No photo description available.

Особености на тунизийското плетене

 • Както вече споменах, при тунизийското плетене се използва специална тунизийска кука. Тя има връх като тази за стандартното плетене на една кука, но е по-дълга или има удължител, за да може да побира всички бримки на даден проект. По-долу в статията ще откриете подробна информация за видовете тунизийски куки.
 • При плетенето с тунизийска кука се работи винаги от лицевата страна на плетивото. Плете се от дясно на ляво и от ляво на дясно (редувайки двете посоки), като плетивото не се обръща от опаковата страна (освен в някои редки случаи).
 • Всеки проект с тунизийска кука започва с т.нар. „Foundation Row“ или в превод „начален ред“, който се изпълнява по конкретен начин. По-долу в статията ще откриете как се прави това.
 • Всеки ред при тунизийското плетене е съставен от две части. “Forward Pass (FwP)” или в превод „ред напред“ и “Return Pass (RetP)” или в превод „ред назад“. Така се получава точно това плетене от дясно на ляво и от ляво на дясно, при което се редуват редовете и плетивото расте на дължина (височина). По-долу в статията ще откриете подробна информация за това как се изпълняват тези редове.
 • Особеност на тунизийското плетене е, че долния край на плетивото има склонност да се завива доста по-изразително отколкото при другите видове плетене. Това е напълно нормално и не бива да ви изненадва, ако ви се случи. Този недостатък се отстранява с финалното блокиране (фиксиране) на плетивото, след като е завършено. Друг метод за справяне с проблема е да се добави бордюр на една кука. Трети вариант е да преминете на по-голям номер тунизийска кука, което ще намали значително навиването на края.

Видове тунизийски куки

При тунизийското плетене бримките се държат на куката и се изплитат с нея по специфичен начин, който се различава както от плетенето на една кука, така и от плетенето с игли. Въпреки, че върхът на тунизийската кука, с който се изпълнява самото плетене е като този на стандартната кука, фактът че на нея се държат всички бримки от плетивото налага използването на значително по-дълга кука, която да ги побере. Това означава, че дължината на тунизийската кука, с която се плете лимитира броя бримки, които могат да се държат на нея, а от там и големината на съответния проект.

Обикновена кука (за плетене на една кука)

В много малко от случаите, обикновената кука все пак може да бъде използвана и за тунизийско плетене. Но това е възможно само когато самият проект не изисква работа с голям брой бримки. Такива проекти са например лента за коса, дръжка на чанта, подложка за чаша. При тях ширината им ще бъде ограничена до дължината на рамото на куката, която използвате и плетивото ще може да расте неограничено само на дължина.

Тунизийска кука с фиксирана дължина

Този вид куки обикновено са с дължина от около 30 см и могат да бъдат изработени от различни материали. Върхът на тунизийските куки с фиксирана дължина е като при стандартната кука, а в другия им края има стопер, който спира бримките и не им позволява да изпаднат от куката. Този тип куки са подходящи за проекти с ширина до около 40 см, като шалове, ленти за коса, плетени възглавнички и други. Ако искате да изплетете одеяло или голям шал с тунизийска кука, ще трябва да използвате някой от другите видове куки, които са с удължител, който да побере необходимия голям брой бримки.

Тунизийска кука с фиксирана удължаваща корда

Върхът на този вид куки изглежда по същия начина, както при останалите, но това, което ги отличава е кордата, която е фиксирана към противоположния край на куката. Този тип тунизийски куки могат да бъдат с различна дължина на кордата и колкото по-дълга е тя, толкова повече бримки могат да се поберат на нея. Независимо от нейната дължина, тя винаги завършва със стопер, който спира бримките и не им позволява да изпаднат от куката. Кордата на този вид куки не може да се сваля от куката.

Тунизийска кука със сменяема удължаваща корда

Този вид кука изглежда по същия начин, както тунизийската кука с фиксирана удължаваща корда с тази разлика, че кордата може да се сваля (развива) от куката и да се слага (завива) на куката отново при необходимост. Идеята тук е, че можете да имате една кука с дадена дебелина, но към нея да имате възможност да поставяте различна дължина корда и да работите съответно проекти с много различни размери.

Тунизийска кука с два върха

Това е кука, която има връх и в двата си края. Този тип тунизийски куки се използват при тунизийско плетене в кръг, както и при някои специфични плетки с два цвята.

Най-често използвани съкращения при тунизийското плетене

chchainвъздушна (синджир) бримка
etssextended Tunisian simple stitchудължена обикновена тунизийска бримка
FwPforward passред напред
LtsLast Tunisian stitchпоследна бримка на реда при ред напред
RetPreturn passред назад
tbsTunisian bobble stitchтунизийска бримка бобче
tdcTunisian double crochetтунизийски висок пълнеж
tfsTunisian full stitchтунизийска плътна бримка
thdcTunisian half double crochetтунизийски полупълнеж
tksTunisian knit stitchтунизийска лицева бримка
tpsTunisian purl stitchтунизийска опакова бримка
trsTunisian reverse stitchтунизийска обърната бримка
tscTunisian single crochetтунизийски нисък пълнеж
tssTunisian simple stitchобикновена тунизийска бримка
tslstTunisian slip stitchтунизийска залепена бримка
tss2togTunisian simple stitch 2 together2 обикновени тунизийски бримки изплетени заедно
tss3togTunisian simple stitch 3 together3 обикновени тунизийски бримки изплетени заедно
ttwTunisian twistedтунизийска усукана бримка

Започване на тунизийска плетка

Ако вече сте се оборудвали с тунизийска кука и прежда и нямате търпение да започнете, то сега  е време да се запознаете и с началото на всяка плетка.

Както вече ви споменах в частта с особеностите на тунизийското плетене, всеки проект започва с т.нар. начален ред. След неговото завършване може да продължите с избраната от вас плетка. Най-често началния ред се изпълнява по начина описан по-долу.

Началният ред (Foundation Row) се изпълнява в 3 стъпки:

Стъпка 1: Изплитане на синджирче

Синджирчето се плете по същия начин, по който това се прави и с обикновената една кука. Най-често неговата дължина определя ширината на съответния проект. Това, разбира се, не е задължително, например, ако плетете шал, на който редовете са дълги колкото неговата дължина.

За да изработите синджирче:

 1. Направете подвижно възелче (на англ. slip knot) и го поставете като бримка върху куката.

  Подвижно възелче, поставено като бримка на куката.

 2. Наметнете преждата върху куката, така че работния конец да остане пред куката.
 3. Изтеглете конеца през бримката върху куката.
 4. Повторете точка 2 и 3 толкова пъти, колко бримки са ви необходими. Последната бримка на куката не се брои.

  Синджирче от 10 бримки. Номерацията показва и реда и посоката, в които са направени.

Стъпка 2: Ред напред (Forward Pass)

„Редът напред“ в тази стъпка представлява изтегляне на бримки от синджирчето и поставянето им на куката. След завършването на „реда напред“ броят на бримките върху куката трябва да е равен на броя на бримките на синджирчето. „Редът напред“ се изработва от дясно на ляво (за работещите с дясна ръка).

За да изработите „реда напред“ при синджирче от 10 бримки:

 1. След като синджирчето е готово го звъртете, така че да видите хоризонталните „пъпки“, които се образуват точно зад V-образните бримки на синджирчето. За следващата точка 3 ще промушвате куката в тези „пъпки“.
 2. Както виждате, „пъпките“ са 9, а не 10. Това е така, тъй като бримката, която е на куката се брои за първа бримка от „реда напред“. Така, че от тук нататък ви предстои да изплетете бримки на позиции от 2 до 10.
 3. Промушете куката във втората бримка от куката.
 4. Наметнете преждата върху куката, така че работния конец да остане пред куката.
 5. Изтеглете конеца през „пъпката“. Трябва да имате 2 бримки на куката.
 6. Промушете куката в следващата бримка от куката. Наметнете преждата върху куката, така че работния конец да остане пред куката. Изтеглете конеца през „пъпката“. Трябва да имате една бримка повече на куката.
 7. Повторете точка 6 до последната бримка от синджирчето. След като изтеглите бримка и от нейната „пъпка“ трябва да имате 10 бримки на куката.
 8. Независимо с колко бримки сте започнали синджирчето, след „реда напред“ трябва да имате същия брой бримки на куката.

  Завършен „ред напред“ с 10 бримки.

Стъпка 3: Ред назад (Return Pass)

Най-общо казано „редът назад“ представлява изплитане на бримките от „реда напред“ в обратен ред и като ги групираме по двойки. „Редът назад“ се изработва от ляво на дясно (за работещите с дясна ръка).

 1. Направете 1 в.бр. Това се прави като конецът се наметне, така че работния конец да остане пред куката и се изтегли през първата бримка.
 2. Наметнете конеца отново, така че работния конец да остане пред куката и го истеглете през следващите две бримки едновременно.
 3. Повторете точка 2, докато на куката остане само 1 бримка.

  Завършен „ред назад“.

След изпълнението на 3-те стъпки, т.нар. „начален ред“ (Foundation Row) е завършен. От тук нататък може да продължите с плетката, която сте избрали за вашия проект.

Анатомия на бримката в тунизийското плетене

За да можете лесно да следвате готови модели или инструкции за тунизийско плетене е необходимо да знаете каква е структурата на бримката там. По този начин, когато видите някъде „промушете куката през предния вертикален стълб на бримката“ няма да имате колебания и ще знаете точно къде да промушите куката.

Посочила съм основните части на бримката при тунизийско плетене на снимката по-долу.

Това бяха основните положения при плетенето с тунизийска кука. Нямам претенции да съм изчерпателна, защото и този занаят, както много други, е необятен. Има различни техники, различни инструменти, бримки, плетки и т.н. Но това е основата, върху която може да стъпите, дори и никога да не сте хващали кука, и да надграждате с всеки нов опит и проект.

Надявам се да съм ви била полезна и да се забавляваме заедно с тунизийското плетене от тук нататък 🙂

Очаквайте много тунизийски плетки, с които да си поплетете на воля 🙂