Тунизийска лицева бримка / Tunisian Knit Stitch (Tks)

септември 30, 2022

Тунизийската лицева бримка е от най-лесните и е основна бримка в тунизийското плетене. Това я прави чудесен избор за първи опит в занаята. Изпълнява се лесно и едновременно с това с нея се получава плетка с подредени и красиви бримки, които при разпъване държат формата си и дават добра плътност на плетивото.

Особеност на тунизийската лицева плетка е, че тя се навива доста в долния край. Също така, е добре да се плете с един номер по-дебела кука, от колкото бихте плели тунизийската обикновена плетка например.

За снимките и видеото към тази статия съм използвала:

Прежда

Merino Delight в цветове 1001, 1013 и 1015 – 100% мерино суперуош; 125 м/50 гр

Тунизийска кука

Размер 6,00 мм – Knitpro Symphonie

Използвани термини и съкращения

ред напред (на англ. Forward pass или FwP) – Ред, който се плете от дясно на ляво и с него се набират бримки на куката, като конеца се изтегля от бримките от долния ред. При всяка плетка това се прави по различен начин. В тази статия е описано как се прави това с тунизийската обикновена бримка.

ред назад (на англ. Return pass или RetP) – Ред, който се плете от ляво на дясно и с него се изплитат бримките, които са на куката, като се групират, докато остане една бримка на куката. Как точно се групират зависи от начина, по който са изплетени бримките в предишния ред напред. В тази статия е описано как се прави това при изплетен ред напред с тунизийската обикновена бримка.

тлб – тунизийска лицева бримка (на англ. tunisian knit stitch или tks)

кр.бр. – крайна бримка (последна бримка на реда)

в.бр. – въздушна (синджир) бримка – конецът се намята на куката и се изтегля през бримката, която е на нея.

бр. – бримка/бримки

*…..* х пъти – повтаряне на действието между звездичките х пъти

Инструкции

Важни особености при плетенето:

  • Плете се винаги от лицевата страна на плетивото. След завършването на даден ред плетивото не се завърта, а плетенето продължава с новия ред в обратната посока.
  • Крайната бримка от всеки ред напред (това е последната бримка, която трябва да изплетете) се плете по малко по-различен начин, за да се постигне красив ръб на плетивото. Вместо да промушвате куката само под предния вертикалния стълб на тази бримка, куката трябва да се промуши под него и под задния вертикален стълб на същата бримка. Най-лесно ще откриете двете части на бримката като хванете края на плетивото с палеца и показалеца си и леко го завъртите, за да погледнете отстрани. Там ще забележите обърнато „V“ под двете части на което трябва да промушите куката и да изтеглите конеца след това. Как се изплита крайната бримка ще видите и във видеото към тази статия.
  • Бримката, която остава на куката след всеки ред назад се брои за първа бримка от следващия ред напред. Затова всеки ред напред пропуска първия преден вертикален сълб, който се вижда на долния ред (стълба на първата бримка от долния ред, която реално вече е изплетена като последна от реда назад и нейната нова бримка стои на куката).
  • Ако изпитвате трудности в определянето на частите на бримката (например, кой точно е предния вертикален стълб на бримка), може да откриете подробно описание за това в статията Тунизийско плетене за начинаещи: от къде да започнете и какво е необходимо да знаете за начало.

Описание на плетката

Започнете с начален ред с произволен брой бримки в синджирчето. Как се изплита началния ред може да видите във видеото към тази статия или в статията Тунизийско плетене за начинаещи: от къде да започнете и какво е необходимо да знаете за начало. След като началният ви ред е готов, продължете със самата плетка, като редувате ред напред и ред назад, които са описани по-долу.

Ред напред (Forward Pass): Промушете куката между предния и задния вертикален стълб на 2-та бримка, така че куката да се покаже от задната част на плетивото. Наметнете конеца, така че работната му част да остане пред куката и го изтеглете. Оставете новата бримка на куката. Продължете по този начин, като изтегляте по една нова бримка на куката от всяка бримка от началния ред до последната на реда (крайната бримка). Изплетете крайната бримка по начина описан по-горе.

Ред назад (Return Pass): Направете една в.бр. Това се прави като наметнете конеца, така че работната му част да остане пред куката и го изтеглите само през първата от бримките на куката. *Наметнете конеца по същия начин и го изтеглете през следващите 2 бримки едновременно.* Повторете ** докато на куката остане само 1 бримка.

Редувайте ред напред и ред назад до желаната дължина на плетивото.

Лицева страна на плетката

Опакова страна на плетката

Видео