Класическо бабино квадратче на една кука

юли 16, 2019

Бабините квадратчета са истинска класика в плетенето на една кука. Често това е едно от първите неща, които човек научава, докато се учи да плете. С тях могат да се изработват дрехи, чанти, одеяла, декорации и като цяло могат да намерят своето място в почти всеки плетен проект.

Класическото бабино квадратче (Classic Granny Square) се плете в кръг, винаги от лицевата страна на плетката, като се използват групи от по три високи пълнежа с една наметка. Всяка група се разделя с една въздушна бримка, а ъглите се оформят като се остави разстояние от две въздушни бримки. Самият квадрат, като форма, започва да се оформя и вижда още след втория ред с високи пълнежи. След това става много приятно, защото техниката на изплитане и повторение се повтаря на всеки ред и е изключително лесно да се следи къде какво трябва да се направи, дори и от начинаещ в плетенето. А и шансът за грешки е наистина минимален.

За да се изплете бабино квадратче, може да се използва всякаква дебелина прежда, единственото правило е да се използва кука, която е подходяща за нея. Ако куката е по-малка, квадратчето може да започне да се свива, а ако е по-голяма, ще останат много големи дупки и ще стои прекалено разтегнато и без форма. Така че, ако забележите някои от тези неща, просто опитайте с половин или един размер по-голяма или по-малка кука.

Използвани бримки:

 • в.бр. – въздушна (синджир) бримка
 • вп – висок пълнеж с една наметка

Детайли на плетката

 • Ниво на трудност: начинаещи
 • Характеристики: плете се от центъра на квадратчето в кръг
 • Преждата, която съм използвала е Cotton Xtra на Performanceyarn. Можете да си я закупите от тук.
 • Куката, която съм използвала е 2.00 мм.

Инструкции

Начало:

Най-лесният начин да започнете е с подвижен възел (slip knot) и една въздушна бримка. Тя ще играе ролята на център на квадратчето, в което ще се изплетат всички високи пълнежи от Ред 1, така че я запомнете (или отбележете с маркер), за да не се чудите къде да промушвате с куката за бримките в първия ред.

Ред 1:

Изплитане на 1-та група от високи пълнежи:

 1. Изплетете 3 въздушни (синджир) бримки (броят се за първи висок пълнежа в първата група). Ако сте начинаещ, сложете маркер в третата въздушна бримка, защото в нея ще се съединява реда в следващите стъпки и ще ви е по-лесно да се ориентирате къде да промушите куката. Изплетете още 2 високи пълнежа в същата начална въздушна бримка.
     
 2. След това направете две въздушни бримки (тези две бримки оформят единия от четирите ъгъла на квадратчето).

Изплитане на 2-та група от високи пълнежи:

 1. Изплетете 3 високи пълнежа отново в същата бримка (подвижния възел от началния ред).
 2. След това направете две въздушни бримки.

Изплитане на 3-та и 4-тата група от високи пълнежи:

 1. Повторете стъпки 3-4 още два пъти.

Получават се четири групи от по 3 високи пълнежа (които оформят стените на квадрата) и четири групи от по 2 въздушни (синджир) бримки, които оформят ъглите.

За да завършите реда, съединете със залепена бримка (slip stitch) в третата въздушна бримка от първата група високи пълнежи (ако сте я отбелязали с маркер, това е бримката, за която ставаше дума по-горе).

Ред 2:

С помощта на 2 залепени бримки (slip stitch) се преместете върху следващите 2 високи пълнежа и с още една залепена бримка преместете позицията на куката в ъгъла на квадратчето. Така се започва всеки ред от тук нататък.

 1. Изплетете 3 въздушни (синджир) бримки (броят се за първи висок пълнежа в първата група), изплетете още 2 високи пълнежа в ъгъла на квадратчето (дупката, която се оформя от двете въздушни бримки от предишния ред).
 2. След това направете две въздушни бримки.
 3. Изплетете 3 високи пълнежа отново в ъгъла на квадратчето. Така сте завършили първия ъгъл от втория ред от квадратчето. Така се оформя всеки ъгъл на всеки ред.
 4. Изплетете една въздушна бримка.
 5. Изплетете 3 високи пълнежа във втория ъгъл на квадратчето (дупката, която се оформя от двете въздушни бримки от предишния ред).
 6. След това направете две въздушни бримки.
 7. Изплетете 3 високи пълнежа отново в същия ъгъл на квадратчето. Така сте завършили следващия ъгъл от втория ред от квадратчето.
 8. Изплетете една въздушна бримка.
 9. Повторете стъпки 5-8 още два пъти.

За да завършите реда, съединете със залепена бримка (slip stitch) в третата въздушна бримка от първата група високи пълнежи (отбелязаната с маркер бримка).

Ред 3:

С помощта на 2 залепени бримки (slip stitch) се преместете върху следващите 2 високи пълнежа и с още една залепена бримка преместете позицията на куката в ъгъла на квадратчето.

 1. Изплетете 3 въздушни (синджир) бримки (броят се за първи висок пълнежа в първата група), изплетете още 2 високи пълнежа в ъгъла на квадратчето (дупката, която се оформя от двете въздушни бримки от предишния ред).
 2. След това направете две въздушни бримки.
 3. Изплетете 3 високи пълнежа отново в ъгъла на квадратчето. Така сте завършили първия ъгъл на квадратчето.
 4. Изплетете една въздушна бримка.
 5. Изплетете 3 високи пълнежа в разстоянието от една въздушна бримка между двете групи от по три високи пълнежа от долния ред.
 6. Изплетете една въздушна бримка.
 7. Изплетете 3 високи пълнежа в следващия ъгъл на квадратчето (дупката, която се оформя от двете въздушни бримки от предишния ред).
 8. След това направете две въздушни бримки.
 9. Изплетете 3 високи пълнежа отново в същия ъгъл на квадратчето. Така сте завършили втория ъгъл на квадратчето.
 10. Изплетете една въздушна бримка.
 11. Повторете стъпки 5-10 още два пъти.

За да завършите реда, съединете със залепена бримка (slip stitch) в третата въздушна бримка от първата група високи пълнежи (отбелязаната с маркер бримка).

До края:

От тук нататък всеки ред е повторение на Ред 3. Разликата е само в броя на групите от по три високи пълнежа на всеки ред и съответно на разстоянията между тях. Спазва се следната логика:

Всички ъгли се изплитат по същия начин – 3 високи пълнежа, 2 въздушни бримки, 3 високи пълнежа.

Всички групи от по 3 високи пълнежа (с изключение на ъгловите) се разделят с 1 въздушна бримка.

Във всички разстояния от 1 въздушна бримка между групите от по 3 високи пълнежа от предишния ред се изплита нова група от 3 високи пълнежа на новия ред.

Схема

Видео

Приятно плетене!