Интересни вариации на основните бримки на една кука – залепена бримка, нисък пълнеж и полупълнеж изплетени в задната част

октомври 4, 2018

При плетенето на една кука само в задната част на бримката се получава отличителна, релефна линия, която е видима от страната, от която се плете. Ако всеки ред се изплита по този начин, се получава плетиво, което е по-еластично от това с изплитане и на двете части на бримката и много наподобява плетенето на ластик с две игли. Единствената особеност е, че ръбовете са хоризонтални, а не вертикални. Може да се плете в задната част на всеки вид бримка, като най-често това са залепената бримка (slip stitch), ниския пълнеж (single crochet) и полупълнежа (half double crochet).

Двете части на бримката

Задната част на бримката

Стил: на една кука

Ниво: за начинаещи

Умения

 • залепена бримка (slip stitch)
 • нисък пълнеж (single crochet)
 • полупълнеж (half double crochet)

Ако срещате затруднения с изплитането на тези бримки, можете да видите подробни инструкции и видео уроци тук.

Инструкции

Залепена бримка изплетена в задната част

Начален ред: Започнете с желан брой начални бримки (няма изискване към броя им). Обърнете плетивото.

Ред 1: Направете една въздушна (синджир) бримка (за начало на реда, тя не се брои) и изплетете по една залепена бримка в задната част на всяка бримка от предишния ред. Обърнете плетивото.

Повторете Ред 1 до достигане на желаната дължина.

 • Важно:
  • Не забравяйте в началото на всеки ред да изплетете една въздушна (синджир) бримка.
  • Не пропускайте да изплетете последната бримка на всеки ред. Тя се забелзва по-трудно и ако в началото ви е трудно да я виждате, можете да използвате маркер и в началото на всеки ред да я отбелязвате (за да я видите лесно като последна на следващия).

Схема на изплитане на залепена бримка в задната част

Кратко видео как се плете залепена бримка в задната част:

Нисък пълнеж изплетен в задната част

Начален ред: Започнете с желан брой начални бримки (няма изискване към броя им). Обърнете плетивото.

Ред 1: Направете една въздушна (синджир) бримка (за начало на реда, тя не се брои) и изплетете по един нисък пълнеж в задната част на всяка бримка от предишния ред. Обърнете плетивото.

Повторете Ред 1 до достигане на желаната дължина.

Важно:

 • Не забравяйте в началото на всеки ред да изплетете една въздушна (синджир) бримка.
 • Не пропускайте да изплетете последната бримка на всеки ред. Тя се забелзва по-трудно и ако в началото ви е трудно да я виждате, можете да използвате маркер и в началото на всеки ред да я отбелязвате (за да я видите лесно като последна на следващия).

Схема на изплитане на нисък пълнеж в задната част

А ето и кратък видео урок как се плете нисък пълнеж в задната част:

Полупълнеж изплетен в задната част

Начален ред: Започнете с желан брой начални бримки (няма изискване към броя им). Обърнете плетивото.

Ред 1: Направете две въздушни (синджир) бримки (за начало на реда, те не се броят) и изплетете по един полупълнеж в задната част на всяка бримка от предишния ред. Обърнете плетивото.

Повторете Ред 1 до достигане на желаната дължина.

Важно:

 • Не забравяйте в началото на всеки ред да изплетете двете въздушни (синджир) бримки.
 • Не пропускайте да изплетете последната бримка на всеки ред. Тя се забелзва по-трудно и ако в началото ви е трудно да я виждате, можете да използвате маркер и в началото на всеки ред да я отбелязвате (за да я видите лесно като последна на следващия).

Схема на изплитане на полупълнеж в задната част

И последното видео тук, за плетенето на полупълнеж в задната част на бримката:

Изплитане на въздушна бримка за обръщане на реда

Промушване на куката в задната част на бримката