Основни бримки при плетенето на една кука

август 31, 2018

В плетенето на една кука има няколко основни бримки, с които могат да се изплетат различни и красиви плетки. Има и голям набор от вариации на тези основни бримки, които правят техниката на плетене много интересна и крайния резултат съвсем различен и наистина атрактивен.

За да бъде по-лесно на начинаещите в плетенето, съм разделила темата за видовете бримки според тези две основни групи:

 • Основни бримки, които са описани в тази статия.
 • Специални бримки, които представляват интересни вариации на основните и можете да намерите в статията „Специални бримки при плетенето на една кука“.

Начална бримка (подвижен възел)

Всяка плетка, която се плете на една кука, започва с една начална бримка, която представлява възел, който се стяга по специфичен начин около куката (има едно изключение, което се нарича магичен кръг, но той се прави единствено, при плетенето в кръг и на него ще обърна внимание в отделна статия).

За да изплетете начална бримка (подвижен възел):

 1. Направете примка на около 20 см. от началото на преждата, като прехвърлите свободния край на конеца отгоре, промушете куката през примката и го уловете.
 2. Издърпайте уловения конец през примката и внимателно стегнете двата края на конеца, докато се образува началната бримка (подвижния възел) около куката.
 3. От тук ще продължите с изплитането на синджир от въздушни бримки, който е и началния ред на плетката.

Въздушна (синджир) бримка

С помощта на въздушни бримки изплетени една след друга се получава т.нар. синджир, който е и началния ред на всяка плетка (изключение са плетивата изработени в кръг).

Въздушната бримка се плете по същия начин като началната бримка – конецът се захваща с куката (т.нар.намятане) и се изтегля през бримката, която е на куката. Получава се нова бримка, разположена точно над предишната (фиг. 3 по-горе). Това движение се повтаря, докато се изплетат необходимия брой бримки, които да образуват синджир със желаната дължина. Когато трябва да изплетете точен брой въздушни бримки в синджира (например 90), началната бримка (подвижния възел) не се брои.

Залепена бримка

Залепената бримка, която е най-кратката и най-ниската бримка в плетенето, обикновено се използва за съединяване.

За изплетете залепена бримка:

 1. Промушете куката в бримката, за която ще захващате последната изплетена бримка намираща се на куката и захванете преждата (т.нар. намятане).
 2. Издърпайте захванатата прежда и през двете бримки, така че да получите една нова.

Нисък пълнеж

За да изплетете бримка нисък пълнеж:

 1. Промушете куката през следваща бримка, наметнете преждата на куката и я издърпайте през бримката – трябва да имате 2 бримки на куката.
 2. Наметнете отново преждата върху куката и я издърпайте и през двете бримки едновремено. Получава се една нова бримка на куката.

Полупълнеж

За да изплетете бримка полупълнеж:

 1. Наметнете преждата върху куката, промушете куката през следваща бримка, отново наметнете преждата на куката и я издърпайте през бримката – трябва да имате 3 бримки на куката.
 2. Наметнете преждата върху куката и я издърпайте и през трите бримки едновремено. Получава се една нова бримка на куката.

Висок пълнеж с 1 наметка

За да изплетете висок пълнеж с 1 наметка:

 1. Наметнете преждата върху куката, промушете куката през следваща бримка, отново наметнете преждата на куката и я издърпайте през бримката – трябва да имате 3 бримки на куката.
 2. Наметнете преждата върху куката и я издърпайте само през първите 2 бримки. Остават 2 бримки на куката.
 3. Наметнете преждата върху куката и я издърпайте и през двете бримки едновременно. Получава се една нова бримка на куката.

Висок пълнеж с 2 наметки

Плете се по същия начин като високия пълнеж с 1 наметка, като разликата е, че в стъпка едно преждата се намята 2 пъти и стъпка 2 се повтаря още веднъж:

 1. Наметнете преждата 2 пъти върху куката, промушете куката през следваща бримка, отново наметнете преждата на куката и я издърпайте през бримката – трябва да имате 4 бримки на куката.
 2. Наметнете преждата върху куката и я издърпайте само през първите 2 бримки. Остават 3 бримки на куката.
 3. Наметнете преждата върху куката и я издърпайте отново само през първите 2 бримки. Остават 2 бримки на куката.
 4. Наметнете преждата върху куката и я издърпайте и през двете бримки едновременно. Получава се една нова бримка на куката.

Висок пълнеж с 3 наметки

Плете се по същия начин като високия пълнеж с 1 наметка, като разликата е, че в стъпка едно преждата се намята 3 пъти и стъпка 2 се повтаря общо 3 пъти:

 1. Наметнете преждата 3 пъти върху куката, промушете куката през следваща бримка, отново наметнете преждата на куката и я издърпайте през бримката – трябва да имате 5 бримки на куката.
 2. Наметнете преждата върху куката и я издърпайте само през първите 2 бримки. Остават 4 бримки на куката.
 3. Наметнете преждата върху куката и я издърпайте отново само през първите 2 бримки. Остават 3 бримки на куката.
 4. Наметнете преждата върху куката и я издърпайте още веднъж само през първите 2 бримки. Остават 2 бримки на куката.
 5. Наметнете преждата върху куката и я издърпайте и през двете бримки едновременно. Получава се една нова бримка на куката.