#028 Плетка „Мъниста“ на една кука

април 3, 2020

С тази плетка можете да постигнете уникален ефект в почти всяко плетиво. Можете да изплетете проект изцяло от нея или можете да акцентирате само на определени места. Разстоянието между всеки ред с „мъниста“ може да бъде 1 ред с ниски пълнежи, 3 реда, 5 реда или колкото ви хареса. Самите „мъниста“ могат да бъдат в контрастен цвят или дори няколко контрастни цвята. Всички възможности ще ви дадат резултат, с който да впечатлите!

В изплитането ѝ не се използват сложни бримки, а по-скоро е интересен начина на изплитане на бримка тип топче (puff stitch), която не се плете в бримката, която е наред от предишния ред, а се изплита странично в току-що завършеното стълбче на високия пълнеж на реда. Не е много сложна, с малко практика, търпение и не стегнато плетене се получава този красив и уникален релеф.

Използвани бримки:

  • в.бр. – въздушна (синджир) бримка
  • нп – нисък пълнеж
  • вп – висок пълнеж
  • мънисто – (или странично „топче“ (puff stitch)) – Конецът се намята на куката и куката се промушва не в бримка от долния ред, а под стълбчето на последния изплетен висок пълнеж. Взима се конеца и се изтегля. Това се повтаря още 3 пъти. Взима се конеца и се изтегля през всички бримки без последната на куката. Взима се отново конеца и се изплитат двете бримки на куката.

Детайли на плетката

  • Ниво на трудност: средно напреднали
  • Брой редове в повторение: 2 реда
  • Брой бримки в повторение: 2 бримки
  • Характеристики: нормална плътност; едностранна

Инструкции

Начален ред: Започнете с четен брой въздушни (синджир) бримки.

Ред 1: Изплетете 1 в.бр., която не се брои. Във всяка бримка от синджирчето изплетете по 1 нп.

Ред 2: Изплетете 3 в.бр., които се броят за първи висок пълнеж изплетен в първата бримка. Във втората бримка изплетете 1 вп и 1 мънисто. *Пропуснете една бримка и в следващата изплетете 1 вп и 1 мънисто.* повторете до последните 1 бримки на реда. Пропуснете 1 бримка и в последната изплетете 1 вп.

Ред 3: Изплетете 1 в.бр., която не се брои. Във всяка бримка от предишния ред изплетете по 1 нп.

Повторете Ред 2 и Ред 3 до желаната дължина на плетивото.

Схема

Легенда:

въздушна (синджир) бримка
нисък пънеж

висок пълнеж

мънисто

Видео

Резултат