#026 Плетка с удължени тройни полупълнежи, изплетени като един

април 1, 2020

Ако търсите плетка за пухкав шал или мекичко одеяло, тази плетка е перфектният избор за вас! Плете се леко и приятно, не е нужно сложно броене и следене на променяща се последователност от бримки. Редуват се само 2 реда, като единият е с най-простички ниски пълнежи, а в другият има само една дребна особеност, която се учи много лесно, но пък позволява да създадете плетиво, което да е наистина оригинално.

Много приятна за плетене плетка, интересна като краен резултат и даваща поле за творческа изява що се отнася до избор на един, два или повече цвята и различни комбинации от тях.

Използвани бримки:

  • в.бр. – въздушна (синджир) бримка
  • нп – нисък пълнеж
  • пп – полупълнеж

Детайли на плетката

  • Ниво на трудност: средно напреднали
  • Брой редове в повторение: 2 реда
  • Брой бримки в повторение: 2 бримки
  • Характеристики: плътна; двустранна

Инструкции

Начален ред: Започнете с нечетен брой въздушни (синджир).

Ред 1: Изплетете 1 в.бр. за обръщане на реда, която не се брои. Изплетете в първата бримка от синджирчето и във всички бримки до края по 1 нп.

Ред 2: Изплетете 3 въздушни бримки, които се броят за 1 вп изплетен в първата бримка на реда. Направете наметка, в същата тази първа бримка промушете куката, вземете конеца и го изтеглете. Повторете същото и в следващите две бримки. Получават се 7 бримки на куката. Вземете конеца и го промушете през всички без последната. Остават 2 бримки на куката. Вземете отново конеца и изплетете тези две бримки. *Направете наметка, в последната изплетена вече бримка промушете куката, вземете конеца и го изтеглете. Повторете същото и в следващите две бримки. Получават се 7 бримки на куката. Вземете конеца и го промушете през всички без последната. Остават 2 бримки на куката. Вземете отново конеца и изплетете тези две бримки.* повторете до края на реда. В последната бримка изплетете още 1 вп.

Ред 3: Изплетете 1 в.бр. за обръщане на реда, която не се брои. Изплетете 1 нп в първата бримка и във всички бримки до края на реда. Там където са въздушните бримки между групичките с полупълнежите плетете в самата дупка/разстояние между две групички.

Повторете Ред 2 и Ред 3 до желаната дължина на плетивото.

Схема

Легенда:

въздушна (синджир) бримка
нисък пънеж
3 удължени полупълнежа, изплетени като един

Видео

Резултат