#024 Плетка с двойки полупълнежи изплетени като един

март 30, 2020

Много „жива“, пухкава, релефна и доста еластична плетка. Според мен е перфектна за одеяла и шалове. Плете се много бързо, като се повтаря само един ред от началото до края. Получава се особено красив резултат, ако се избере естествена пухкава прежда (мерино или вълнена смес) и кука половин или един размер по-голяма от препоръчаното за преждата.

Използвани бримки:

  • в.бр. – въздушна (синджир) бримка
  • нп – нисък пълнеж
  • клъстер – два полупълнежа заедно като един – Намята се, куката се промушва в бримка или разстояние между бримки и конецът се намята и изтегля. Получават се 3 бримки на куката. Намята се отново и куката се промушва в следвщата бримка или разстояние. Взима се отново конеца и се изтегля. Получават се 5 бримки на куката. Конецът се взима и се изплитат и петте бримки заедно.

Детайли на плетката

  • Ниво на трудност: начинаещи
  • Брой редове в повторение: 1 ред
  • Брой бримки в повторение: 2 бримки
  • Характеристики: силно релефна; плътна; еластична; двустранна

Инструкции

Начален ред: Започнете с нечетен брой въздушни (синджир) бримки.

Ред 1: Изплетете 1 в.бр. за обръщане на реда, която не се брои. В първата бримка от синджирчето изплетете 1 нп и 1 в.бр. *Пропуснете 1 бримка от синджирчето и в следващата изплетете 1 нп и 1 в.бр.* повторете до последната бримка от синджирчето. В последната бримка изплетете 1 нп.

Ред 2: Изплетете 2 в.бр., които не се броят. Изплетете 1 пп в първата бримка. Изплетете 1 клъстер в следващото разстояние между първия и втория нисък пълнеж от долния ред и в разстоянието между втория и третия. Изплетете 1 в.бр. *Изплетете 1 клъстер в последното разстояние, в което току що изплетохте предишния клъстер и в следващото. Изплетете 1 в.бр.* повторете до последното разстояние включително. Завършете с 1 пп в последната бримка.

Ред 3: Изплетете 2 в.бр., които не се броят. Изплетете 1 пп в първата бримка. Изплетете 1 клъстер в следващото разстояние между първия и втория клъстер от долния ред и в разстоянието между втория и третия. Изплетете 1 в.бр. *Изплетете 1 клъстер в последното разстояние, в което току що изплетохте предишния клъстер и в следващото. Изплетете 1 в.бр.* повторете до последното разстояние включително. Завършете с 1 пп в последната бримка.

Повторете Ред 3 до желаната дължина на плетивото.

Схема

Легенда:

въздушна (синджир) бримка
нисък пънеж
клъстер

Видео

Резултат