#023 Плетка с малки топчета в редички и колонки

март 27, 2020

Още една идея, която показва какво се случва когато се комбинират две познати на почти всички плетки – трета плетка, съвсем различна и два пъти по-красива.

Ако знаете как се плете ленената плетка (при която се редуват шахматно ниски пълнежи и въздушни бримки), единият ред ще ви се стори познат. А ако сте опитвали да плетете топчета (puff sttich), ще разпознаете и втория. И сега остава само да ги редувате по един нов начин, за да получите тази лесна и красива плетка.

Използвани бримки:

  • в.бр. – въздушна (синджир) бримка
  • нп – нисък пълнеж
  • топче – Намята се конеца, боде се в бримката или мястото, в което ще се изплита топчето, намята се пак и се изтегля конеца. Това се повтаря още 2 пъти. Намята се отново конеца и се изплитат всички 7 бримки на куката едновремено.

Детайли на плетката

  • Ниво на трудност: средно напреднали
  • Брой редове в повторение: 2 реда
  • Брой бримки в повторение: 2 бримки
  • Характеристики: силно релефна; плътна; двустранна

Инструкции

Начален ред: Започнете с нечетен брой въздушни (синджир) бримки.

Ред 1: Изплетете 1 в.бр. за обръщане на реда, която не се брои. В първата бримка от синджирчето изплетете 1 нп и 1 в.бр. *Пропуснете 1 бримка от синджирчето и в следващата изплетете 1 нп и 1 в.бр.* повторете до последната бримка от синджирчето. Изплетете 1 нп в последната бримка.

Ред 2: Изплетете 2 в.бр., които се броят за полупълнеж в първата бримка на реда. Във всяко разстояние между два ниски пълнежа от долния ред (образувано от въздушната бримка между тях) изплетете по едно топче и 1 в.бр. В последната бримка на реда изплетете 1 пп.

Ред 3: Изплетете 1 в.бр. за обръщане на реда, която не се брои. В първата бримка изплетете 1 нп и 1 в.бр. *Пропуснете 1 бримка и в разстоянието между следващите две топчета изплетете 1 нп и 1 в.бр.* повторете до последната бримка. Изплетете 1 пп.

Повторете Ред 2 и Ред 3 до желаната дължина на плетивото.

Схема

Легенда:

въздушна (синджир) бримка
нисък пънеж
топче

Видео

Резултат