#016 Плетка с групи от високи пълнежи (Cluster Stitch)

март 15, 2020

Тази плетка е много приятна за работа, следи се лесно и може да се използва в много и най-различни проекти. Аз най-често съм я виждала на одеяла и шалове (особено подходяща е за мъжките шалове, за които по-трудно откриваме интересни, но не женствени плетки), но след като я пробвате сами ще усетите за кои ваши хрумвания бихте я използвали.

Редуват се два реда, като на първия се плетат само ниски пълнежи и въздушни (синджир) бримки, а на втория се оформят „клъстери“ или по-точно казано групички от по 3 високи пълнежа изплетени като един, които също са разделени с въздушни бримки.

Аз лично мисля да я изпробвам за две идеи. Едната е одеялце, в което да използвам различна или разноцветна прежда. А другата е шал-яка (снуд), който ще плета в кръг, и ще използвам два цвята – с единия ще плета само редовете с ниски пълнежи, а с другия само редовете с клъстери. Плетенето в кръг ще ми помогне да сменям цвета на всеки ред без да се налага да режа конеца.

Използвани бримки:

 • в.бр. – въздушна (синджир) бримка
 • нп – нисък пълнеж
 • вп – висок пълнеж
 • кл – клъстер – плете се в четири основни стъпки по следния начин:
 1. Прави се наметка, куката се промушва там където ще се плете клъстера, конецът се намята отново и се изтегля. Получават се 3 бримки на куката. Прави се отново наметка и конецът се изтегля само през 2 от бримките. Остават 2 бримки на куката.
 2. Прави се наметка, куката се промушва в същото място, конецът се намята отново и се изтегля. Получават се 4 бримки на куката. Прави се отново наметка и конецът се изтегля само през 2 от бримките. Остават 3 бримки на куката.
 3. Прави се наметка, куката се промушва в същото място, конецът се намята отново и се изтегля. Получават се 5 бримки на куката. Прави се отново наметка и конецът се изтегля само през 2 от бримките. Остават 4 бримки на куката.
 4. Взима се конеца и 4-те бримки се изплитат наведнъж. Остава 1 бримка на куката.

Детайли на плетката

 • Ниво на трудност: начинаещи
 • Брой редове в повторение: 2 реда
 • Брой бримки в повторение: 2 бримки
 • Характеристики: средна плътност; едностранна

Инструкции

Начален ред: Започнете с нечетен брой въздушни (синджир) бримки.

Ред 1: Изплетете една въздушна бримка за обръщане на реда, която не се брои. В първата бримка от синджирчето изплетете 1 нп + 1 в.бр. Пропуснете една синджир бримка и в следващата изплетете отново 1 нп + 1 в.бр. Повторете до последната синджир бримка. Изплетете 1 нп.

Ред 2: Изплетете три въздушна бримки за обръщане на реда, които се броят за 1 вп изплетен в последния нп от предишния ред. В следващата дупка (образувана между 2 нп от долния ред с въздушна бримка между тях) изплетете 1 кл + 1 в.бр. Пропуснете следващата бримка и плетете 1 кл + 1 в.бр. в следващата дупка. Продължете до последната бримка от предишния ред и изплетете 1 вп в нея.

Ред 3: Изплетете една въздушна бримка за обръщане на реда, която не се брои. В първата бримка (последния вп от долния ред) изплетете 1 нп + 1 в.бр. До последната бримка на реда включително плетете само в дупките между клъстерите по 1 нп + 1 в.бр. В последната бримка на реда (която е 3-тата синджир бримка от трите, с които се започва ред 2) изплетете 1 нп.

Повторете Ред 2 и Ред 3 до желаната дължина на плетивото.

Схема

Легенда:

въздушна (синджир) бримка

нисък пълнеж

висок пънеж

клъстер

Видео

Резултат