#015 Ленена плетка на една кука

ноември 17, 2019

Много лесна плетка на една кука, която е подходяща дори за начинаещи в плетенето. Използват се само два вида бримки – синджир бримка (въздушна бримка) и нисък пълнеж.
Редуват се шахматно, за да се получи т.нар. „ленен“ ефект – на всеки следващ ред ниските пълнежи се изплитат в разстоянието между две бримки образувано от въздушната бримка на долния ред.

Ленената плетка може да се изплете с различни по дебелина прежди, като дори можете да експериментирате и с различни по дебелина куки при една и съща прежда, в зависимост от това колко плътно или рехаво искате да е плетивото като краен резултат.

Използвани бримки:

  • в.бр. – въздушна (синджир) бримка
  • нп – нисък пълнеж

Детайли на плетката

  • Ниво на трудност: начинаещи
  • Брой редове в повторение: 1 ред (+ 1 начален)
  • Брой бримки в повторение: 1 група от две бримки (нп, в.бр.) изплетени в разстоянието оформено от в.бр. от предишния ред)
  • Характеристики: плътна; двустранна

Инструкции

Начален ред: Започнете с четен брой въздушни (синджир) бримки.

Ред 1: Изплетете една въздушна бримка за обръщане на реда, която не се брои. В първата бримка от синджирчето изплетете 1 нп + 1 в.бр. Пропуснете една синджир бримка и в следващата изплетете 1 нп + 1 в.бр. Повторете до последните две синджир бримки. Изплетете 2 ниски пълнежа.

Ред 2: Изплетете една въздушна бримка за обръщане на реда, която не се брои. В първия нисък пълнеж изплетете 1 нисък пълнеж + 1 в.бр. Прескочете следващия нисък пълнеж и в разстоянието образувано от въздушната бримка между два ниски пълнежа на предишния ред изплетете 1 нисък пълнеж + 1 в.бр. Повторете до последните две бримки (една въздушна и един нисък пълнеж). Изплетете 2 ниски пълнежа – един в разстоянието под въздушната бримка и един в последния нисък пълнеж.

Повторете Ред 2 до желаната дължина на плетивото.

Схема

Легенда:

въздушна (синджир) бримка
нисък пълнеж

Видео

Резултат

лицева и опакова страна