Триъгълен шал на една кука PETUNIA

март 7, 2020

Едни от любимите ми прежди за плетене на красиви триъгълни шалове са симпатичните „кейкове“, в които са събрани различни цветове и нюанси, които си пасват идеално и още щом ги погледнете можете да си представите поне няколко неща, които бихте си изплели с тях.

Затова и когато видях „кейковете“ Pingo Cakes това беше първото нещо, което реших да изплета. Няколко дни се чудих с коя от всичките идеи, които се въртяха в главата ми да започна, докато една вечер имах нужда от почивка с плетка в ръце. Исках просто да взема куката в ръка, да си пусна любим сериал и да плета, докато мозъка ми напълно забрави за всички грижи от деня.

Така и реших да си измисля комбинация от лесни и любими бримки, която да се плете неусетно, без много сложно броене или следене по схема. Да бъде лека и ефирна като преждата и да успее да разкрие цялата и красота.

И след като се получи наистина добре, а и видях, че наистина не е много сложен за изплитане модел, реших да го споделя и с вас. Сигурна съм, че ще се насладите на спокойни и приятни мигове с него, а и ще успеете да впечатлите с крайния резултат.

Стил: на една кука

Ниво: за средно напреднали

ПРЕЖДА: 2 броя PINGO CAKES 100% акрил (100 гр. – 320 м.), цвят PETUNIA

Кука: 4.50 мм.

Размер: широчина 150 см.; височина (от средата на основата до върха) 75 см.

Шалът може много лесно да се модифицира и да се изработи в по-голям или по-малък размер, като се увеличи или намали броят на редовете (това би наложило и корекции в необходимото количество прежда).

Съкращения и използвани бримки

с.бр. – синджир бримка (синджирче, въздушна бримка) – chain

н.п. – нисък пълнеж (стълбче без наметка, пълнеж без наметка) – single crochet

в.п. – висок пълнеж (стълбче с една наметка, пълнеж с една наметка) – double crochet

в.п. изпл. отпред – висок пълнеж с една наметка изплетен отпред около стълба на бримката от долния ред – плете се висок пълнеж с една наметка, но вместо да се боде в бримката от долния ред, куката се прекарва под самото стълбче на бримката от долния ред, като посоката е отдясно наляво от предната страна на плетивото – front post double crochet

пико – изплитат се 2 въздушни бримки над съответния нисък пълнеж; куката се промушва през предната част на същия нисък пълнеж и едновременно с това през вертикалното стълбче, което се вижда (двете оформят видимо “V”, което е най-отпред и е лесно достъпно); намята се и конецът се изтегля през всички бримки на куката – picot

Описание

Всички 3 с.бр. в началото на всеки ред с високи пълнежи се броят за първи висок пълнеж на реда.

Всяка 1 с.бр. в началото на ред с ниски пълнежи не се брои като бримка.

След края на всеки ред, плетивото се обръща от другата страна и се започва следващия ред. Така се редуват лицева и опакова страна.

Инструкциите оградени със * * се повтарят както е посочено в описанието.

Различните цветове се редуват в кълбото, без да е необходимо да режете конеца и да сменяте цвят.

Начало: Започнете с кръгче за плетени играчки (амигуруми) или т.нар. magic ring, в което ще изплетете всички бримки от ред 1. Ако изпитвате трудности с „магическия кръг“, направете синжирче от 4 бримки и ги съединете в кръг със залепена бримка в първата от синдирчето. След това започнете с ред 1, като плетете всички бримки в дупката на образуваното кръгче.

Ред 1: Започнете с 3 с.бр.; изплетете 2 в.п. в центъра на кръга; изплетете 2 с.бр.; изплетете още 3 в.п. в центъра.

Ред 2: (3 с.бр.+ 2 в.п.) в първия в.п. от долния ред; 2 в.п. в следващите 2 бримки; (2 в.п. + 2 с.бр. + 2 в.п.) в дъгата от 2 с.бр. от долния ред; 2 в.п. в следващите 2 бримки; 3 в.п. в последната бримка от 3 с.бр. от долния ред.

Ред 3: (3 с.бр.+ 1 в.п.) в първия в.п. от долния ред; 1 с.бр.; *(1 в.п. в следващата бримка, 1 с.бр. и пропускате следващата бримка)* повторете до последния в.п. от долния ред преди дъгата от 2 с.бр. на върха на триъгълника; (2 в.п. + 2 с.бр. + 2 в.п.) в дъгата от 2 с.бр. от долния ред; 1 с.бр.; *(1 в.п. в следващата бримка, 1 с.бр. и пропускате следващата бримка)* повторете до последната бримка от 3 с.бр. от долния ред; 2 в.п. в последната бримка от 3 с.бр. от долния ред.

Ред 4: (3 с.бр.+ 2 в.п.) в първия в.п. от долния ред; *(1 в.п. изпл. отпред в следващия в.п.; 1 в.п. изплетен в дупката образувана от с.бр. на долния ред)* повторете до последния в.п. от долния ред преди дъгата от 2 с.бр. на върха на триъгълника; 1 в.п. изпл. отпред в следващия в.п.; (2 в.п. + 2 с.бр. + 2 в.п.) в дъгата от 2 с.бр. от долния ред; 1 в.п. изпл. отпред в следващия в.п.; *(в.п. изпл. отпред в следващия в.п.; в.п. изплетен в дупката образувана от с.бр. на долния ред)* повторете до последните 2 в.п. от долния ред; 1 в.п. изпл. отпред в следващия в.п.; 3 в.п. в последната бримка от 3 с.бр. от долния ред.

Ред 5: (3 с.бр.+ 2 в.п.) в първия в.п. от долния ред; *(пропуснете 2 бримки и изплетете 1 в.п. в следващата; 1 с.бр.; 1 в.п. в първата от двете пропуснати бримки)* повторете докато преди дъгата от 2 с.бр. от долния ред на върха на триъгълника ви останат 0, 1 или 2 бримки (в зависимост от това на кой ред сте); изплетете тази 1 или 2 бримки като високи пълнежи; (2 в.п. + 2 с.бр. + 2 в.п.) в дъгата от 2 с.бр. от долния ред; изплете симетрично на дъгата същия брой високи пълнежи; *(пропуснете 2 бримки и изплетете 1 в.п. в следващата; 1 с.бр.; 1 в.п. в първата от двете пропуснати бримки)* повторете до последната бримка от 3 с.бр. от долния ред; 3 в.п. в последната бримка от 3 с.бр. от долния ред.

Ред 6: (3 с.бр.+ 2 в.п.) в първия в.п. от долния ред; *(1 в.п. във всеки в.п. и във всяка дупка образувана от с.бр. от долния ред)* до дъгата от 2 с.бр. на върха на триъгълника; (2 в.п. + 2 с.бр. + 2 в.п.) в дъгата от 2 с.бр. от долния ред; *(1 в.п. във всеки в.п. и във всяка дупка образувана от с.бр. от долния ред)* до последната бримка от 3 с.бр. от долния ред; 3 в.п. в последната бримка от 3 с.бр. от долния ред.

Следващите редове до ред 34 включително се плетат по аналогичен начин като редове 3-6. Разликата е в броя бримки, оцветени в червено на схемата към част 1 по-долу. Това са бримките, които остават от двете страни на върха на триъгълника на редове 5, 9, 13, 17 и т.н. Те могат да бъдат 0, 1 или 2 в зависимост от това на кой ред сте. Ориентирането става лесно веднъж щом започнете да плетете 🙂

От тук нататък започва оформянето на бордюра.

Ред 35: (3 с.бр.+ 1 в.п.) в първия в.п. от долния ред; 1 с.бр.; *(1 в.п. в следващата бримка, 1 с.бр. и пропускате следващата бримка)* повторете до дъгата от 2 с.бр. на върха на триъгълника; (2 в.п. + 2 с.бр. + 2 в.п.) в дъгата от 2 с.бр. от долния ред; 1 с.бр.; *(1 в.п. в следващата бримка, 1 с.бр. и пропускате следващата бримка)* повторете до последната бримка от 3 с.бр. от долния ред; 2 в.п. в последната бримка от 3 с.бр. от долния ред.

Ред 36: (3 с.бр.+ 2 в.п.) в първия в.п. от долния ред; *(1 с.бр. и пропускате следващата бримка; 1 в.п. в дупката от с.бр. от долния ред)* повторете до последните 2 в.п. преди дъгата от 2 с.бр. на върха на триъгълника; 1 с.бр. и пропсукате първия в.п.; 1 в.п. в последния в.п. преди дъгата на върха на триъгълника; (2 в.п. + 2 с.бр. + 2 в.п.) в дъгата от 2 с.бр. от долния ред; 1 в.п. във в.п. след дъгата от 2 с.бр. на върха на триъгълника; 1 с.бр.; 1 в.п. в първия в.п. след дъгата; 1 с.бр. и пропускате следващия в.п. от долния ред; *(1 в.п. в дупката от с.бр. от долния ред; 1 с.бр. и пропускате следващия в.п. от долния ред)* повторете до последната бримка от 3 с.бр. от долния ред; 3 в.п. в последната бримка от 3 с.бр. от долния ред.

Ред 37: (3 с.бр.+ 1 в.п.) в първия в.п. от долния ред; 1 с.бр.; 1 в.п. в следващата бримка, 1 с.бр. и пропускате следващата бримка; *( 1 в.п. в дупката от с.бр. от долния ред; 1 с.бр. и пропускате следващия в.п. от долния ред)* повторете до последните 2 в.п. преди дъгата от 2 с.бр. на върха на триъгълника; 1 с.бр. и пропсукате първия в.п.; 1 в.п. в последния в.п. преди дъгата на върха на триъгълника; (2 в.п. + 2 с.бр. + 2 в.п.) в дъгата от 2 с.бр. от долния ред; 1 с.бр. и пропускате следващата бримка; 1 в.п. в следващия в.п. от долния ред; 1 с.бр. и проспускате следващата бримка; *(1 в.п. в дупката от с.бр. от долния ред; 1 с.бр. и пропускате следващия в.п. от долния ред)* повторете до последните 2 в.п. от долния ред; 1 в.п. в предпоследната бримка от долния ред; 1 с.бр.; 2 в.п. в последната бримка от 3 с.бр. от долния ред.

Ред 38: Като ред 4

Ред 39: Като ред 35

Ред 40: Като ред 36

Ред 41: Като ред 37

Ред 42: Като ред 36

Ред 43: като ред 37

Ред 44: (1 с.бр.+ 2 н.п.) в първия в.п.; *(1 н.п. в следващата бримка, 1 н.п. в следващата дупка, пико)* повторете до двата високи пълнежа в дъгата на върха; 1 н.п. в дъгата преди последните 2 в.п. в дъгата на върха; 2 н.п. в двата в.п., пико; в дъгата на върха – 1 н.п. + пико в него + 1 н.п.; 2 н.п. в двата в.п. след дъгата, пико; *(1 н.п. в следващата дупка, пико, 1 н.п. в следващата бримка)* повторете до последната бримка на реда; 2 н.п. в последната бримка от 3 с.бр. от долния ред.

Скрийте всички конци с помощта на игла.

Схема

Ще се радвам да споделите с мен готовите шалове, за да им се порадваме заедно 🙂 А ако имате въпроси или коментари за модела, съм на ваше разположение.

Приятно плетене!