Плетена възглавничка-сърце на една кука

януари 24, 2021

Здравейте приятели по плетка! Наближават двата празника на любовта – Свети Валентин и 8-ми март и какво по-хубаво от това да подарим на любим човек ръчно изработен подарък, в който сме вложили цялата си обич и внимание.

Реших да отбележа празниците тази година като ви подаря модел на обемно, голямо и много симпатично сърце, което може да бъде възглавничка, декорация или просто мил жест към някой, който ценим и искаме да зарадваме.

Сърцето е изработено от дебела, обемна и мека прежда тип „макарон“, с която се плете бързо и лесно, така че подаръкът ще бъде двоен – за този който ще получи изненадата и за този, който я плете.

Направила съм вместо вас всички изчисления за наддаването и свиването на бримки, така че да се получи идеалната форма. Опитала съм и да улесня максимално техниките на плетене, за да бъде лесничко за всеки. В текста по-долу съм дала допълнителни пояснения и съм включила кратки видеа с най-ключовите моменти. Надявам се да се забавлявате!

Детайли на плетката

 • Ниво на трудност: средно напреднали
 • Плетене в кръг, на спирала
 • Стил: на една кука

Използвани бримки:

 • в.бр. – въздушна (синджир) бримка – конецът се намята и се изтегля през бримката на куката
 • з.бр. – залепена бримка – куката се промушва, конецът се намята и се изтегля през двете бримки на куката
 • нп – нисък пълнеж – куката се промушва, конецът се намята и се изтегля; отново се намята и конецът се изтегля през двете бримки на куката

Размер:

Сърцето се получава с височина около 30 см, ширина около 30 см и дебелина 10-15 см. Разбира се, размерът може да варира, в зависимост от стила на плетене.

Прежда:

Преждата, с която са изработени моделите е Crafty (70% памук; 30% пълнеж от полиамид) 120 м. в 200 гр. Ще са ви необходими 2 кълбета (остава малко от преждата). Може да я откриете в онлайн магазин www.yarnspot.bg

Използвала съм цвят 8004, розово.

Кука: 9.00 мм

Ако плетете по-отпуснато може да коригирате размера на куката, например на 8.00 мм.

Други необходими материали:

 • пълнеж (може да бъде силиконов пух, топчета, текстилни ленти и др.)
 • ножица
 • маркери за плетене (могат да се заменят с конец в друг цвят, просто трябва да го завързвате или закрепвате здраво, за да не падне докато плетете)

Инструкции за изплитане

Сърцето се плете на 3 основни етапа:

 1. Изплитане на първия „купол“
 2. Изплитане на втория „купол
 3. Свързване на двата „купола“ и довършване до острия връх

Сърцето се плете в спирала. Това означава в кръг, но без да се съединяват редовете със залепена бримка – първата бримка на новия ред се заплита директно в първата бримка на предишния. Тук е задължително да се ползва маркер. С него отбелязвайте първата бримка на всеки ред, така че винаги да знаете до къде да плетете преди да започнете нов ред.

Свивките се правят с т.нар. „невидим“ метод, който се прилага при плетенето на играчки. Плете се като куката се промушва само в предната част на първата бримка и веднага и само в предната част на следващата бримка. След това конеца се взима и се изтегля през тези две предни части. Завършва се като конеца се взима отново и се изплитат с него двете бримки на куката. Така от две бримки се получава една, без мястото да е видимо. В това кратко видео може да се запознаете с него:

Част 1: Първи купол

Начало: Започнете с магическо кръгче като за играчки (magic loop).

Ето как се прави самото кръгче:

Ред 1: Изплетете 6 н.п. в кръгчето. Не съединявайте кръга. (6 н.п.)

Кратка подсказка как се прави това:

Ред 2: Изплетете по 2 н.п. във всяка от бримките от Ред 1. Първият нисък пълнеж изплетете в първия н.п. от предишния ред (там където обикновено се събира Ред 1 в кръг със залепена бримка). Отбележете го с маркер и продължете до края на реда. Не съединявайте кръга. (12 н.п.).

Как да процедирате с първото поставяне на маркера можете да видите тук:

Ред 3: Повторете *1 н.п. в следващата бр.; 2 н.п. в следващата бр.* до края на реда. Първият нисък пълнеж от този ред изплетете в отбелязаната с маркер бримка (преди да плетете в нея свалете маркера). Отбележете току що изплетения нисък пълнеж с маркера и продължете до края на реда. Не съединявайте кръга. (18 н.п.)

Ред 4: Повторете 1 н.п. в следващата бр., 2 н.п. в следващата бр., *2 н.п. в следващите 2 бр., 2 н.п. в следващата бр.*, до последната бримка на реда, 1 н.п. в последната бр. Първият нисък пълнеж от този ред изплетете в отбелязаната с маркер бримка (преди да плетете в нея свалете маркера). Отбележете току що изплетения нисък пълнеж с маркера и продължете до края на реда. Не съединявайте кръга. (24 н.п.)

Ред 5: Повторете *3 н.п. в следващите 3 бр.; 2 н.п. в следващата бр.* до края на реда. Първият нисък пълнеж от този ред изплетете в отбелязаната с маркер бримка (преди да плетете в нея свалете маркера). Отбележете току що изплетения нисък пълнеж с маркера и продължете до края на реда. Не съединявайте кръга. (30 н.п.)

Ред 6: Повторете 2 н.п. в следващите 2 бр., 2 н.п. в следващата бр., *4 н.п. в следващите 4 бр., 2 н.п. в следващата бр.;* до последните 2 бримки на реда, 2 н.п. в последните 2 бр. Първият нисък пълнеж от този ред изплетете в отбелязаната с маркер бримка (преди да плетете в нея свалете маркера). Отбележете току що изплетения нисък пълнеж с маркера и продължете до края на реда. Не съединявайте кръга. (36 н.п.)

Ред 7: Повторете *5 н.п. в следващите 5 бр.; 2 н.п. в следващата бр.* до края на реда. Първият нисък пълнеж от този ред изплетете в отбелязаната с маркер бримка (преди да плетете в нея свалете маркера). Отбележете току що изплетения нисък пълнеж с маркера и продължете до края на реда. Не съединявайте кръга. (42 н.п.)

Ред 8-11: Изплетете по 1 н.п. във всяка бримка до края на реда. Първият нисък пълнеж от този ред изплетете в отбелязаната с маркер бримка (преди да плетете в нея свалете маркера). Отбележете току що изплетения нисък пълнеж с маркера и продължете до края на реда. Не съединявайте кръга. (42 н.п.)

Завършване на купол 1: Отрежете конеца на около 25 см от куката. Оставете бримката отворена и свободна (за да не се разплете може да преместите маркера в нея или просто да я поразширите). С този конец ще съедините двата купола в част 3.

Тук е и момента да стегнете конеца, останал в центъра на кръгчето, с което започнахте и да го промушите през няколко реда/бримки от вътрешната страна, за да не се разширява дупката. Може да направите и възел, за да е по-сигурно. Той ще остане отвътре и няма да се вижда.

Част 2: Втори купол

Изплетете втория купол като повторите Ред 1-11 по същия начин, но не режете конеца. С него ще продължите да плетете, след като съедините двата купола.

Отново скрийте началния конец, по същия начин, както при първия купол.

Част 3: Свързване на двата „купола“ и довършване

Допрете двете части с лицевата част една към друга (опаковата остава отвътре) по този начин:

Промушете куката през бримка от десния купол от снимката (този, на който не отрязахте работния конец) в посока отвътре-навън. Аз промуших в 13-тата бримка от неговия (синия) маркер, наляво от него. Това не е от значение, просто оставете 10-тина бримки между синия маркер и мястото на събиране, за да ви е по-лесно за работа.

Промушете куката веднага и през бримката, в която е розовия маркер на левия купол на снимката (този с отрязания работен конец).

Захванете с куката отворената бримка от левия купол и я изтеглете през двете бримки, в които промушихте куката. Направете 1 залепена бримка. Така съединихте двата купола с 1 обща бримка, изплетена като залепена.

По същия начин промушете куката в следващите две срещуположни бримки (по една от всеки купол) и изтеглете конеца през тях. Повторете още 2 пъти.

Така трябва да сте съединили двата купола в 4 бримки от единия и 4 срещуположни бримки от другия.

Изтеглете конеца през последната бримка на куката и затегнете. Оставете го от вътрешната страна на сърцето.

Вижте следващото видео, ако се затруднявате в събирането на двете части:

Тук сложната част свърши и започва отново приятно плетене на ниски пълнежи в спирала. В редовете по-долу съм описала точно по колко на ред да свивате, за да се получи красивата форма на сърце.

Не забравяйте да местите маркера във всяка първа изплетена бримка от всеки ред.

Ред 1: Захванете работния конец и изплетете по 1 н.п. във всяка бримка от десния купол до мястото на свързване. След това продължете с ниски пълнежи директно върху левия купол. След като отново стигнете до мястото на свързване, но от противоположната страна, продължете отново с ниски пълнежи върху десния купол. (76 н.п.)

Ред 2: Изплете по 1 н.п. във всяка бримка до двете, които се падат точно на съединияването. Тях ги изплетете като 1 н.п. (т.е. от 2 бримки, ще получите една). Продължете с ниските пълнежи и поворете свиването на 2 бр. в една и от другата страна на мястото на съединяване. (74 н.п.)

Ред 3: Изплете по 1 н.п. във всяка бримка до двете, които се падат точно преди съединияването. Тях ги изплетете като 1 н.п. (т.е. от 2 бримки, ще получите една). Продължете с ниските пълнежи и поворете свиването на 2 бр. в една и от другата страна на мястото на съединяване. (72 н.п.)

Ред 4: Изплетете по 1 н.п. във всяка бримка.

Ред 5: Повторете *6 н.п.; свивка* до края на реда. Свивка означава следващите 2 н.п. да се изплетат като 1 н.п.

Ред 6-7: Изплетете по 1 н.п. във всяка бримка.

Ред 8: Повторете *5 н.п.; свивка* до края на реда. Свивка означава следващите 2 н.п. да се изплетат като 1 н.п.

Ред 9: Изплетете по 1 н.п. във всяка бримка.

Ред 10: Повторете *2 н.п.; свивка; 2 н.п.* до края на реда. Свивка означава следващите 2 н.п. да се изплетат като 1 н.п.

Ред 11-12: Изплетете по 1 н.п. във всяка бримка.

Тук може да започнете да пълните със силиконов пух или друг пълнеж. Трябва да запълните добре двата купола и почти до където сте стигнали с плетенето.

Ред 13: Повторете *3 н.п.; свивка* до края на реда. Свивка означава следващите 2 н.п. да се изплетат като 1 н.п.

Ред 14: Изплетете по 1 н.п. във всяка бримка.

Ред 15: Повторете *1 н.п.; свивка; 1 н.п.* до края на реда. Свивка означава следващите 2 н.п. да се изплетат като 1 н.п.

Ред 16-17: Изплетете по 1 н.п. във всяка бримка.

Допълнете с пълнеж и продължете с плетенето.

Ред 18: Повторете *1 н.п.; свивка* до края на реда. Свивка означава следващите 2 н.п. да се изплетат като 1 н.п.

Ред 19: Изплетете по 1 н.п. във всяка бримка.

Тук и след следващия ред можете да попълните последните останали празнини при връхчето на сърцето.

Ред 20: Повторете *свивка* до края на реда. Свивка означава следващите 2 н.п. да се изплетат като 1 н.п.

Ред 21: Изплетете по 1 н.п. във всяка бримка.

Отрежете конеца на около 20 см от куката. Промушете го през предната част на всички бримки от Ред 21 и затегнете. Промушете го през още няколко бримки, за да не се разширява дупката и го скрийте във вътрешната част на сърцето.

И така, вашето уникално сърце е готово!

Надявам се да сте се забавлявали!