Заплитане и основни бримки при плетенето на две игли

септември 5, 2018

Всяка плетка започва с ред бримки, които определят нейната начална дължина или широчина (в зависимост от посоката на плетене). Има около 5 основни метода на заплитане (започване) на плетка, като при всеки един от тях има специфика на работата с иглите и разлика в получения краен резултат.

Реших, като за начало, тук да опиша двата основни начина на заплитане на плетиво. Сами по себе си те са напълно достатъчни и със сигурност всеки може да реализира своя първи проект без да му се налага да се гмурка в дълбокото от самото начало.

Единият метод е по-лесен за изпълнение и особеното при него е, че не е еластичен. Той е т.нар. обикновен метод на заплитане. Другият е леко по-сложничък, но дава нужната еластичност (ако се заплита ластик, ръб на шапка или др.) и се нарича заплитане чрез изплитане на бримките или за по-лесно – еластичен метод на заплитане.

Начална бримка

За да се започне, с който и да е начин на заплитане е нужно да се направи една начална бримка, която да се постави на дясната игла. След това, с помощта на някой от методите на заплитане, за нея се залепва следваща бримка, след това следващата и така нататък, докато се постигне желания брой бримки на началния ред от плетката.

Вижте кратко видео как да се прави тази начална бримка.

Обикновено заплитане

Това е т. нар. обикновено заплитане с единичен конец. След като се направи началната бримка, за всяка следваща бримка конецът се увива около палеца (може и показалеца) на лявата ръка и се надява до предхождащата бримка на иглата. Така бримките са свързани една с друга и образуват началния ред за плетката. При броенето на общия брой бримки в началния ред, началната бримка (подвижния възел) също се брои. Този метод на заплитане не е еластичен.

Еластично заплитане

При този начин на заплитане се развива конец, дълъг около 3-4 пъти широчината на плетката. Прави се началната бримка. Конецът от кълбото се слага около показалеца на лявата дръга. С помощта на палеца се оформя бримка от другия край на конеца. Иглата се промушва и изтегля нова бримка от конеца, който идва от кълбото. Новата бримка, която се образува върху иглата леко се затяга. Този метод на заплитане е еластичен и по-здрав, а бримките са равномерни.

Лицеви и опакови бримки

След като началният ред на плетката е готов и необходимият брой бримки са нанизани на дясната игла, идва ред и на самото плетене.

Лицевите и опаковите бримки са основата на всяко плетиво. Те се плетат, прехвърлят, кръстосват, поемат, нанизват, оставят на помощна игла, свиват, затварят и т.н. в зависимост от модела и случая. По този начин се получават хиляди комбинации и много красиви и уникални на външен вид плетки.

И лицевите и опаковите бримки при плетенето на две игли имат две части: предна (или дясна), която е пред иглата и задна (или лява), която е зад иглата. Правилното разграничаване на тези две основни части на бримките позволява те да се изплитат по различен начин и да се получават още по-голям брой комбинации и плетки.

Лицева бримка

При плетене на лицева бримка конецът е зад плетивото и се придържа с лявата ръка. С дясната игла се боде отляво надясно зад предната част на бримката на лявата. Конецът се намята на дясната игла отвътре навън (иглата е под него) и се изтегля през бримката. Бримката от лявата игла се изпуска, а новообразуваната бримка остава на дясната игла.

Опакова бримка

При плетене на опакова бримка конецът е пред плетивото и се придържа с лявата ръка. С дясната игла се боде отдясно наляво зад предната част на бримката на лявата. Конецът се намята на дясната игла отвън навътре (иглата е под него) и се изтегля през бримката. Бримката от лявата игла се изпуска, а новообразуваната бримка остава на дясната игла.

Превита лицева бримка

Както и при лицевата бримка, конецът е зад плетивото и се придържа с лявата ръка. Превитата лицева бримка (бримка, взета отзад) се изплита, като се вкарва дясната игла зад предната част на бримката. След това конецът се намята и се изтегля. Получената бримка изпускаме от лявата игла и оставяме на дясната. По този начин самата бримка се превърта и ефектът е на съвсем леко по-стегната плетка, която е по-релефна и самите бримки се виждат от лицевата страна като усукани. Много красив резултат се получава при плетенето на ластик с превити бримки.

Превита опакова бримка

Както и при опаковата бримка, конецът е пред плетивото и се придържа с лявата ръка. Превитата опакова бримка (бримка, взета отзад) се изплита, като се вкарва дясната игла зад задната част на бримката. След това конецът се намята и се изтегля. Получената бримка изпускаме от лявата игла и оставяме на дясната.

Завършване

За разлика от плетенето на една кука, където след като сме приключили с плетенето имаме останала една бримка на куката, при плетенето с две игли, обикновено се озоваваме с целия набор от бримки, с които сме започнали, а в някои случаи даже и повече, върху дясната игла.

Ако просто извадим иглата, бримките ще започнат да се разплитат и ще загубим доста голяма част или всичко, което сме изплели. Затова, при плетенето с две игли има т.нар. завършване на плетката или плетивото. То представлява изплитане на един последен ред, който да затвори всички бримки, така че те да не се разплитат.

Най-традиционният метод за завършване на плетиво обикновено се прави от лицевата страна.

При него се изплита първите две бримки лицево. След това, с помощта на лявата игла, първата бримка леко се повдига и втората се прехвърля върху втората. На дясната игла остава само втората бримка (която е била промушена с дясната игла под първата). Така сме завършили една бримка.

След това изплитаме още една бримка лицево – тя вече е втората ни бримка на дясната игла. Отново първата се повдига и се прехвърля над втората. На дясната игла остава само втората бримка (която е била промушена с дясната игла под първата). Така сме завършили още една бримка.

Продължваме по същия начин, докато на дясната игла остане само една бримка. След това просто промушваме останалия конец през бримката и стягаме.

Завършването на плетивото може да стане и от опаковата страна. Техниката е абсолютно същата, с тази разлика, че бримките през цялото време си се плетат, както се виждат – опакови.

Има и случаи, в които даден модел изисква да се завърши според вида бримка. Тогава всяка следваща бримка от лявата игла се плете лицева или опакова, в зависимост от самата плетка. Прехвърлянето и промушването, с което се намалява реално броя на бримките се запазва по същия начин.

Приятно плетене!