Модел на шапка с жакардова плетка на две игли

ноември 8, 2019

Много харесвам жакардовите елементи в ярки и контрастни цветове и то точно върху топли и пухкави зимни шапки. Жакардовата плетка уплътнява доста и е идеална дори и за най-мразовитите дни, а геометричните комбинации от цветове носят много настроение и свежест в гардероба.

Има различни методи, с които да се изплете жакард, но аз реших да пробват този, който е подходящ при плетене в кръг и е много, много лесен. Единственото услови е човек да не стяга много, защото в противен случай плетивото няма да е еластично и елементите може да не се открояват достатъчно ясно.

Този модел е подходящ дори и за начинаещи в плетенето. Необходими са само обръчи (или чорапени игли, ако предпочитате или просто имате такива под ръка) и няколко маркера или цветни конци, с които да се отбелязват някои позиции при плетенето. След това всичко е лесно и много приятно. И ви гарантирам, че за един уикенд ще сте готови да зарадвате себе си или някой любим човек с модерна и много топла зимна шапка.

Шапката се изработва се на две игли, като се плете в кръг от основата към върха.

Жакардовите шарки се оформят като всеки ред от картинката се плете два пъти – един ред с основен цвят и един ред с контрастен цвят, като неизплетените бримки се свалят без да се изплитат.

Стил: на две игли

Ниво: лесно

Размер: универсален (отговаря на дамска шапка M/L)

Може да се намали с един размер като се направят следните промени: броя на началните бримки се намали с 12; редовете ластик се намалят с 4; редове 9-12 и 37-38 от жакардовия блок не се изплетат.

ПРЕЖДА: 100% мерино (50 гр. ~ 55 м.)

Преждата, с която е изработен модела е Merino Passion на www.performanceyarn.com

От всеки цвят са необходими:

Цвят A (млечно бяло): 2 бр. по 50 гр. Merino Passion 09

Цвят B (малина): 1 бр. 50 гр. Merino Passion 04

Цвят C (тъмно синьо): 1 бр. 50 гр. Merino Passion 06

Цвят D (жълто): 1 бр. 50 гр. Merino Passion 07

Игли: обръч 40 см. 4.00 мм. И 4.50 мм. И чорапени игли 4.5 мм.

Ако плетете по-стегнато или по-отпуснато може да коригирате размера на куката, така че да отговаря на дебелината на преждата.

 

Съкращения и използвани бримки

л.бр. – лицева бримка

о.бр. – опакова бримка

св.бр. – свалена бримка (бримката се мести от лявата на дясната кука без да се изплита)

Описание

Започва се с еластичен набор на 104 бримки + 1 бримка за затваряне в кръг върху обръч с дължина 40 см. и дебелина на иглите 4.00 мм.

Плетката се затваря в кръг и се поставя маркер, който да обозначава началото на всеки нов ред.

Част 1: ЛАСТИК

Ред 1-27 (цвят А – бяло): Плете се ластик 1х1 (1 л.бр.; 1 о.бр. до края на реда).

Ред 28 (цвят А – бяло): Плете се с обръч с дължина 40 см. и дебелина на иглите 4.50 мм. Всички бримки се изплитат лицеви, като едновременно с това броят им се намалява равномерно с 8 бримки. Получават се 96 бримки.

Част 2: ЖАКАРД

След ред 27 се плете жакардовия блок по схемата.

Един мотив се оформя от 12 бримки, които се повтарят от началото на реда (от първата бримка след маркера) до края на реда (до последната бримка преди маркера).

Всички бримки се плетат лицеви. За да се оформи един ред от схемата реално се плетат два реда, като се редуват двата цвята, които са посочени на схемата. С единия цвят, с който се плете първо се изплитат лицеви бримките, които на схемата са в този цвят. Другите само се свалят. На следващия ред бримките в този цвят се свалят, а другите се изплитат лицеви с втория цвят.

Пример: за да се получи първия ред от централния мотив, с тъмно синьо се плете (1 л.бр; 2 св.бр.)* върху всички бримки от реда; със жълто се плете (1 св.бр.; 2 л.бр.)* върху всички бримки от реда. Така реално се плетат 2 реда, за да се получи един ред от картинката.

Схема

 

Част 3: ОФОРМЯНЕ НА КОРОНАТА

След ред 39 от схемата се започва оформянето на короната на шапката.

Плете се с обръч, докато е възможно, след което се преминава на чорапени игли. Всички бримки се плетат лицеви.

Ред 1: плетат се 9 л.бр.; следващата бримка се сваля все едно ще се плете лицева, с;ледващата бримка се изплита лицева и свалената се прехвърля върху нея (получава се свиване с 1 бримка с наклон наляво); следващата бримка се плете лицева и се поставя маркер; седващата бримка се плете лицева; следващите две бримки се изплитат заедно (получава се свиване с 1 бримка с наклон надясно); следващите 18 бримки се плетат лицеви; следващата бримка се сваля все едно ще се плете лицева, следващата бримка се изплита лицева и свалената се прехвърля върху нея (получава се свиване с 1 бримка с наклон наляво); следващата бримка се плете лицева и се поставя маркер; седващата бримка се плете лицева; следващите две бримки се изплитат заедно (получава се свиване с 1 бримка с наклон надясно); следващите 18 бримки се плетат лицеви; следващата бримка се сваля все едно ще се плете лицева, следващата бримка се изплита лицева и свалената се прехвърля върху нея (получава се свиване с 1 бримка с наклон наляво); следващата бримка се плете лицева и се поставя маркер; седващата бримка се плете лицева; следващите две бримки се изплитат заедно (получава се свиване с 1 бримка с наклон надясно); следващите 18 бримки се плетат лицеви; следващата бримка се сваля все едно ще се плете лицева, следващата бримка се изплита лицева и свалената се прехвърля върху нея (получава се свиване с 1 бримка с наклон наляво); следващата бримка се плете лицева и се поставя маркер; седващата бримка се плете лицева; следващите две бримки се изплитат заедно (получава се свиване с 1 бримка с наклон надясно); следващите 9 бримки се плетат лицеви.

Четирите маркера ще оформят четирите линии към върха, около които ще се свива по 1 бримка от всяка страна, т.е. при редовете, на които ще се свива, бримките ще намаляват с 8 на ред.

Ред 2: всички бримки се изплитат лицеви.

Ред 3: плетат се 8 л.бр.; следващата бримка се сваля все едно ще се плете лицева, следващата бримка се изплита лицева и свалената се прехвърля върху нея (получава се свиване с 1 бримка с наклон наляво); следващата бримка се плете лицева и се прехвърля маркера; седващата бримка се плете лицева; следващите две бримки се изплитат заедно (получава се свиване с 1 бримка с наклон надясно); следващите 16 бримки се плетат лицеви; следващата бримка се сваля все едно ще се плете лицева, следващата бримка се изплита лицева и свалената се прехвърля върху нея (получава се свиване с 1 бримка с наклон наляво); следващата бримка се плете лицева и се прехвърля маркера; седващата бримка се плете лицева; следващите две бримки се изплитат заедно (получава се свиване с 1 бримка с наклон надясно); следващите 16 бримки се плетат лицеви; следващата бримка се сваля все едно ще се плете лицева, следващата бримка се изплита лицева и свалената се прехвърля върху нея (получава се свиване с 1 бримка с наклон наляво); следващата бримка се плете лицева и се прехвърля маркера; седващата бримка се плете лицева; следващите две бримки се изплитат заедно (получава се свиване с 1 бримка с наклон надясно); следващите 16 бримки се плетат лицеви; следващата бримка се сваля все едно ще се плете лицева, следващата бримка се изплита лицева и свалената се прехвърля върху нея (получава се свиване с 1 бримка с наклон наляво); следващата бримка се плете лицева и се прехвърля маркера; седващата бримка се плете лицева; следващите две бримки се изплитат заедно (получава се свиване с 1 бримка с наклон надясно); следващите 8 бримки се плетат лицеви.

Ред 4: всички бримки се изплитат лицеви.

Ред 5: плетат се 7 л.бр.; следващата бримка се сваля все едно ще се плете лицева, следващата бримка се изплита лицева и свалената се прехвърля върху нея (получава се свиване с 1 бримка с наклон наляво); следващата бримка се плете лицева и се прехвърля маркера; седващата бримка се плете лицева; следващите две бримки се изплитат заедно (получава се свиване с 1 бримка с наклон надясно); следващите 14 бримки се плетат лицеви; следващата бримка се сваля все едно ще се плете лицева, следващата бримка се изплита лицева и свалената се прехвърля върху нея (получава се свиване с 1 бримка с наклон наляво); следващата бримка се плете лицева и се прехвърля маркера; седващата бримка се плете лицева; следващите две бримки се изплитат заедно (получава се свиване с 1 бримка с наклон надясно); следващите 14 бримки се плетат лицеви; следващата бримка се сваля все едно ще се плете лицева, следващата бримка се изплита лицева и свалената се прехвърля върху нея (получава се свиване с 1 бримка с наклон наляво); следващата бримка се плете лицева и се прехвърля маркера; седващата бримка се плете лицева; следващите две бримки се изплитат заедно (получава се свиване с 1 бримка с наклон надясно); следващите 14 бримки се плетат лицеви; следващата бримка се сваля все едно ще се плете лицева, следващата бримка се изплита лицева и свалената се прехвърля върху нея (получава се свиване с 1 бримка с наклон наляво); следващата бримка се плете лицева и се прехвърля маркера; седващата бримка се плете лицева; следващите две бримки се изплитат заедно (получава се свиване с 1 бримка с наклон надясно); следващите 7 бримки се плетат лицеви.

Ред 6: всички бримки се изплитат лицеви.

Ред 7: плетат се 6 л.бр.; следващата бримка се сваля все едно ще се плете лицева, следващата бримка се изплита лицева и свалената се прехвърля върху нея (получава се свиване с 1 бримка с наклон наляво); следващата бримка се плете лицева и се прехвърля маркера; седващата бримка се плете лицева; следващите две бримки се изплитат заедно (получава се свиване с 1 бримка с наклон надясно); следващите 12 бримки се плетат лицеви; следващата бримка се сваля все едно ще се плете лицева, следващата бримка се изплита лицева и свалената се прехвърля върху нея (получава се свиване с 1 бримка с наклон наляво); следващата бримка се плете лицева и се прехвърля маркера; седващата бримка се плете лицева; следващите две бримки се изплитат заедно (получава се свиване с 1 бримка с наклон надясно); следващите 12 бримки се плетат лицеви; следващата бримка се сваля все едно ще се плете лицева, следващата бримка се изплита лицева и свалената се прехвърля върху нея (получава се свиване с 1 бримка с наклон наляво); следващата бримка се плете лицева и се прехвърля маркера; седващата бримка се плете лицева; следващите две бримки се изплитат заедно (получава се свиване с 1 бримка с наклон надясно); следващите 12 бримки се плетат лицеви; следващата бримка се сваля все едно ще се плете лицева, следващата бримка се изплита лицева и свалената се прехвърля върху нея (получава се свиване с 1 бримка с наклон наляво); следващата бримка се плете лицева и се прехвърля маркера; седващата бримка се плете лицева; следващите две бримки се изплитат заедно (получава се свиване с 1 бримка с наклон надясно); следващите 6 бримки се плетат лицеви.

Ред 8: всички бримки се изплитат лицеви.

Ред 9: плетат се 5 л.бр.; следващата бримка се сваля все едно ще се плете лицева, следващата бримка се изплита лицева и свалената се прехвърля върху нея (получава се свиване с 1 бримка с наклон наляво); следващата бримка се плете лицева и се прехвърля маркера; седващата бримка се плете лицева; следващите две бримки се изплитат заедно (получава се свиване с 1 бримка с наклон надясно); следващите 10 бримки се плетат лицеви; следващата бримка се сваля все едно ще се плете лицева, следващата бримка се изплита лицева и свалената се прехвърля върху нея (получава се свиване с 1 бримка с наклон наляво); следващата бримка се плете лицева и се прехвърля маркера; седващата бримка се плете лицева; следващите две бримки се изплитат заедно (получава се свиване с 1 бримка с наклон надясно); следващите 10 бримки се плетат лицеви; следващата бримка се сваля все едно ще се плете лицева, следващата бримка се изплита лицева и свалената се прехвърля върху нея (получава се свиване с 1 бримка с наклон наляво); следващата бримка се плете лицева и се прехвърля маркера; седващата бримка се плете лицева; следващите две бримки се изплитат заедно (получава се свиване с 1 бримка с наклон надясно); следващите 10 бримки се плетат лицеви; следващата бримка се сваля все едно ще се плете лицева, следващата бримка се изплита лицева и свалената се прехвърля върху нея (получава се свиване с 1 бримка с наклон наляво); следващата бримка се плете лицева и се прехвърля маркера; седващата бримка се плете лицева; следващите две бримки се изплитат заедно (получава се свиване с 1 бримка с наклон надясно); следващите 5 бримки се плетат лицеви.

Ред 10: всички бримки се изплитат лицеви.

Ред 11: плетат се 4 л.бр.; следващата бримка се сваля все едно ще се плете лицева, следващата бримка се изплита лицева и свалената се прехвърля върху нея (получава се свиване с 1 бримка с наклон наляво); следващата бримка се плете лицева и се прехвърля маркера; седващата бримка се плете лицева; следващите две бримки се изплитат заедно (получава се свиване с 1 бримка с наклон надясно); следващите 8 бримки се плетат лицеви; следващата бримка се сваля все едно ще се плете лицева, следващата бримка се изплита лицева и свалената се прехвърля върху нея (получава се свиване с 1 бримка с наклон наляво); следващата бримка се плете лицева и се прехвърля маркера; седващата бримка се плете лицева; следващите две бримки се изплитат заедно (получава се свиване с 1 бримка с наклон надясно); следващите 8 бримки се плетат лицеви; следващата бримка се сваля все едно ще се плете лицева, следващата бримка се изплита лицева и свалената се прехвърля върху нея (получава се свиване с 1 бримка с наклон наляво); следващата бримка се плете лицева и се прехвърля маркера; седващата бримка се плете лицева; следващите две бримки се изплитат заедно (получава се свиване с 1 бримка с наклон надясно); следващите 8 бримки се плетат лицеви; следващата бримка се сваля все едно ще се плете лицева, следващата бримка се изплита лицева и свалената се прехвърля върху нея (получава се свиване с 1 бримка с наклон наляво); следващата бримка се плете лицева и се прехвърля маркера; седващата бримка се плете лицева; следващите две бримки се изплитат заедно (получава се свиване с 1 бримка с наклон надясно); следващите 4 бримки се плетат лицеви.

Ред 12: всички бримки се изплитат лицеви.

Ред 13: 2 л.бр. се изплитат заедно до края на реда (т.е. бримките от ред 12 се намаляват на половина).

Ред 14: всички бримки се изплитат лицеви.

Ред 15: с помощта на игла, конецът се оставя около 20 см. дълъг и се промушва през всички бримки. Стяга се и се скрива от вътрешната страна на шапката.

Всички конци се скриват с помощта на игла.

Приятно плетене!