Лента за коса „София“ на една кука

април 13, 2020

Представям ви един изключително лесен и приятен проект за плетена лента за коса на една кука, с която можете да зарадвате много хора около вас – от малки до големи.

В описанието по-долу съм показала как да я изплетете в размер подходящ за дете между 8 и 12 години. Вие можете много лесно да я модифицирате и пригодите за по-малък или по-голям размер, като намалите или увеличите броя на изплетените редове.

Основният принцип на изплитане е следният.

За тялото на лентата, началният ред ниски пълнежи се захващат директно за ластика. След това се плетат няколко реда с полупълнежи. След това се плетат също редове с полупълнежи, но в началото на всеки ред, той се започва не с 2 въздушни бримки, а с 4, които не се броят и в тях също не се плете. Те служат след това за оформяне на арките от двете страни по дължина на лентата. Когато се приключи с тези редове, се прави симетричен на началния брой редове с полупълнежи и последният ред с ниски пълнежи се завършва отново върху самия ластик. В началото и в края се оставят поне 15 см. конец, който се скрива с игла.

За оформяне на дъгите, нов конец се захваща в бримката точно до първата дъга от лицевата страна на лентата. След това се изплита една въздушна бримка и се преминава към изплитане на 6 ниски пълнежа във всяка дъга. В началото и в края отново се оставят поне 15 см. конец, който се скрива с игла.

По същия начин, отново от лицевата страна, се оформя и противоположния ред с дъги.

Стил: на една кука

Ниво: за начинаещи

Необходими материали

Прежда: 100% мерсеризиран памук с дебелина 125 м. в 50 гр.

Кука: 3.00 мм.

Ластик: кръгъл тънък ластик за коса с диаметър 7 см. (позволява допълнителни 2 см. разтягане на лентата)

Игла: за скриване на конците след изплитане

Размер

Готовата лента е с широчина 4 см. и обиколка в неразтегнато положение 52 см. (заедно с ластика). Подходяща е за деца между 8 и 12 години.

Размерът може много лесно да се промени като намалите или увеличите броя на редовете, които се изплитат.

Можете да използвате и друга прежда с такава дебелина и кука 3.00 мм., за да получите същия размер. Можете да използвате и друга прежда и кука, самият модел няма да се промени, ще получите само по-голям или по-малък размер на лентата.

Съкращения и използвани бримки

в.бр. – въздушна (синджир) бримка – chain

з.бр. – залепена бримка – slip stith

н.п. – нисък пълнеж (стълбче без наметка, пълнеж без наметка) – single crochet

п.п. – полупълнеж – half double crochet

Описание

Изплитане на тялото

Начало: Захванете с помощта на залепена бримка конеца за ластика. Изплетете 5 ниски пълнежа около ластика. Оставете около 15 см. от края на конеца, за да е лесно след това да го скриете с игла.

Ред 1: Изплетете 2 в.бр. за начало на реда, които не се броят за бримка и в тях не се плете. Изплетете 1 пп във всяка бримка.

Ред 2-10: Повторете Ред 1

Ред 11: Изплетете 4 в.бр. за начало на реда, които не се броят за бримка и в тях не се плете. Изплетете 1 пп във всяка бримка.

Ред 12-46: Повторете Ред 11.

Ред 47: Изплетете 2 в.бр. за начало на реда, които не се броят за бримка и в тях не се плете. Изплетете 1 пп във всяка бримка.

Ред 48-56: Повторете Ред 47.

Финален ред: Изплетете 5 нп в бримките от предишния ред и около ластика едновременно.

Завършете с въздушна бримка, отрежете конеца на 15 см. от бримката и го промушете през нея.

Скрийте двата края с помощта на игла.

Довършване на арките

Захванете нов конец (и оставяйки 15 см. свободни) в бримката точно преди първата арка/дъга и изплетете 1 в.бр.  Изплетете 6 нп в първата дъга. Изплетете 6 нп в следващата и във всички дъги от едната страна на лентата. Завършете с 1 в.бр. в бримката след дъгата. Направете още една въздушна бримка, отрежете конеца на 15 см. от бримката и го промушете през нея. Скрийте двата края с помощта на игла.

Довършете и другия ред с дъги, като работите отново от същата (лицевата) страна на лентата.

Довършване на ластика

С помощта на ниски пълнежи, заханете двете срещуположни страни в центъра на ластика. Можете да го направите и като просто омотаете конец и го завържете.

Схема