Книгоразделител ПРОЛЕТНИ ЦВЕТЯ

март 16, 2020

Много лесен и бързичък проект на една кука, който носи пролетно настроение, отмора за душата и предвкусване на скъпоценно време с любимата книга в ръка. Също е и страхотна идея за подарък, с който можем да зарадваме толкова много приятели около нас!

Можете да комбинирате различни цветове, както и да предвидите различна дължина на стеблото на цветенцето, в зависимост от това за колко голяма книга искате да бъде подходящ книгоразделителя.

Измислих си цветенце, което е възможно най-лесното за изпълнение, което ми хрумна, като и все пак трябваше да е красиво и подходящо като размер. Използвах 100% мерсеризирана памучна прежда с дебелина 125 м. в 50 гр., която е най-широко разпространения вид памучна прежда за плетене на една кука. Разбира се, при желание от ваша страна можете да я замените с каквото имате подръка. И най-хубавото е, че количеството, което ви е необходимо от нея е толкова малко, че можете да оползотворите всеки метър, който ви е останал от предишни проекти.

Ето го и описанието!

Стил: на една кука

Ниво: за средно напреднали

ПРЕЖДА: 100% памук с дебелина 125 м. в 50 гр.

Кука: 3.00 мм.

Размер: с тази прежда и кука около 35 см.

Дължината може много лесно да се промени като намалите или увеличите броя на синджир бримките (в дадения случай са 70) на стеблото преди листенцата.

Съкращения и използвани бримки

с.бр. – синджир бримка (синджирче, въздушна бримка) – chain

з.бр. – залепена бримка – slip stith

н.п. – нисък пълнеж (стълбче без наметка, пълнеж без наметка) – single crochet

п.п. – полупълнеж – half double crochet

в.п.1.н. – висок пълнеж с 1 наметка (стълбче с една наметка, пълнеж с една наметка) – double crochet

в.п.2.н. – висок пълнеж с 2 наметки (стълбче с две наметки, пълнеж с две наметки) – treble crochet

Описание

Цветето се плете в кръг. Това означава, че плетката не се обръща, а се плете винаги от лицевата страна. Всеки ред се завършва като след последната изплетена бримка се прави една залепена в първата бримка изплетена на реда. По този начин реда се затваря в кръг и сте готови да започнете следващия.

Инструкциите оградени със * * се повтарят както е посочено в описанието.

Цвете

Начало: С жълт цвят направете синджирче от 4 въздушни бримки и ги свържете с 1 залепена бримка в първата от тях. Целта е да се получи затворено кръгче, в центъра на което ще плетете бримките от ред 1.

Ред 1: Със същия цвят започнете с 3 с.бр., които ще играят ролята на първи висок пълнеж на реда. Изплетете още 13 високи пълнежа в центъра на кръгчето. Свържете с 1 з.бр. в най-високата от трите с.бр., с които започнахте ред 1. Отрежете конеца на около 15 см. от куката, изтеглето го с куката през бримката и затегнете. Двата края на жълтия конец можете да скриете с игла след завършването на ред 2.

Ред 2: Работи се с втория контрастен цвят. Плете се само в разстоянията между стълбчетата от ред 2, не в самите бримки.

Стъпка 1 (захващане): Промушете куката в произволно разстояние между два високи пълнежа от ред 1. Захванете конеца от новия цвят и го изтеглете през дупката (оставете да висят около 15 см., за да можете да ги скриете след това лесно с игла). Образува се една бримка на куката. Захванете отново конеца и го изтеглете през бримката. Стегнете с помощта на свободния къс край на конеца. По този начин сте захванали новия цвят. Изплетете една въздушна (синджир) бримка, с която да започнете самия ред.

Стъпка 2 (изплитане на първото листенце от цветето): Изплетете 1 н.п. в разстоянието между двата високи пълнежа от долния ред. (Само за първото листенце това ще бъде същото разстояние, в което сте захванали новия цвят за ред 2). Изплетете 3 с.бр. Изплетете 3 в.п.2.н. в следващото рзстояние между два високи пълнежа от долния ред. изплетете 3 с.бр.

Стъпка 3 (изплитане на останалите 6 листенца на цветето): *Изплетете 1 н.п. в следващото рзстояние между два високи пълнежа от долния ред. Изплетете 3 с.бр. Изплетете 3 в.п.2.н. в следващото рзстояние между два високи пълнежа от долния ред. изплетете 3 с.бр.* Повторете още 5 пъти.

Стъпка 4 (завършване): Изплетете 1 з.бр. в първия н.п., с който започнахте ред 2. Отрежете конеца на около 15 см. от куката, изтеглето го с куката през бримката и затегнете.

Скрийте 4-те свободни края с помощта на игла.

Стебло и листа

Плетат се на редове, а не в кръг като при цветето.

За да захванете конеца в зелен цвят и да започнете плетенето на стеблото, промушете куката в стълбчето на произволен нисък пълнеж от ред 2 от опаковата страна на цветето. Захванете с куката конеца и го изтеглете (оставете да висят около 15 см., за да можете да ги скриете след това лесно с игла). Образува се една бримка на куката. Захванете отново конеца и го изтеглете през бримката. Стегнете с помощта на свободния къс край на конеца. По този начин сте захванали зеления цвят.

Изплетете синджирче от 70 синджир (въздушни) бримки. Тази цифра можете да променяте съвсем спокойно, ако искате стеблото на цветенцето да бъде по-късо или по-дълго.

От тук нататък започва оформянето на листата.

Малко листо: Продължете синджирчето с още 10 синджир (въздушни) бримки. Направете още 1 с.бр. за обръщане на реда (в нея няма да плетете). Започнете да плетете в бримките от току що изплетеното синджирче от дясно на ляво. В следващите 10 с.бр. изплетете 1 н.п., 2 п.п., 4 в.п.1.н, 2 п.п., 1 н.п. Изплетете 1 з.бр. в следващата с.бр. (тя е всъщност последната от тези 70 бримки, с които направихте синджирче за стеблото.

Голямо листо: Направете още едно синджирче с 16 с.бр. Направете още 1 с.бр. за обръщане на реда (в нея няма да плетете). Започнете да плетете в бримките от току що изплетеното синджирче от дясно на ляво. В следващите 16 с.бр. изплетете 2 н.п., 4 п.п., 6 в.п.1.н, 4 п.п., 2 н.п. Изплетете 1 з.бр. в следващата с.бр. (тя е всъщност е предпоследната от тези 70 бримки, с които направихте синджирче за стеблото.

С това листата са завършени.

От тук нататък започва довършването на стеблото.

След като сте залепили и второто листо за синджирчето от 70 бримки, с което започнахте (в 69-та бримка от него), ви остават още 68 синджир бримки до цветето. Изплетете по една залепена бримка във всяка от тях. Важно: За да се получи ефект на шнурче, леко наклонете синджирчето и вместо да плетете в горната част на всяко V, плетете в „пъпчицата“, която се намира в задната му част.

След като изплетете и последната залепена бримка в последната бримка от синджирчето, направете още 1 з.бр. в мястото, където сте захванали зеления цвят, за да захването по-добре стеблото.

Отрежете конеца на около 15 см. от куката, изтеглето го с куката през бримката и затегнете. Двата края на зеления конец можете да скриете с игла.

Видео

Приятно плетене и четене 🙂