Елфска шапка на една кука

декември 5, 2021

Коледата е съвсем близо и Дядо Коледа търси още елфи, за да му помагат! Подаръците са много и има нужда от сръчни ръчички, весели лица и много добро настроение. А какво със сигурност носи радост и усмивки – нова елфска шапка с пухкав пом-пон на върха 🙂

Аз, като едно добро елфче с кука в ръка, се помъчих шапката да бъде лесна за изработка и със 100% успешен резултат. С нея може да зарадвате малки и големи у дома, да добавите весел акцент към коледните селфита и снимки или да изненадате някой приятел с оригинален подарък.

Така че, хващайте куката и преждата и на работа! 🙂

Стил: на една кука

Ниво: начинаещи

ПРЕЖДА: по 1 кълбо от трите цвята

Аз съм използвала преждата Colour Crafter (100 гр./300 м. мек премиум акрил) в цветове 1001 (бяло), 1246 (червено) и 2014 (зелено).  Достатъчни са за 2 шапки.

Може да я замените с прежда с идентичен състав и дебелина и да използвате и други прежди с други размери кука, но тогава трябва да коригирате броя на бримките и редовете, защото размера на плетивото се променя спрямо преждата и куката, с които се плете.

Кука: 4.00 мм.

Размер: 

 • A – за мъничета (1-3 г.);
 • B – за деца (4-10 г.);
 • C – за тийнове (11-16 г.) и възрастни S/М размер;
 • D – за възрастни L/XL размер

Съкращения и използвани бримки

 • с.бр. – синджир бримка (синджирче, въздушна бримка) – chain
 • з.бр. – залепена бримка – slip stitch
 • н.п. – нисък пълнеж – single crochet
 • н.п.з.бр. – нисък пълнеж изплетен в задната част на бримката – single crochet back loop only
 • в.п. – висок пълнеж (стълбче с една наметка, пълнеж с една наметка) – double crochet
 • V-бримка – образува се като се изплетат два високи пълнежа един след друг, но в една и съща бримка или в едно и също разстояние (когато нова V-бримка се плете във V-бримка от долния ред).
 • клъстър – това е изплитане на два високи пълнежа като един (в този случай, във V-бримка от долния ред)  – конеца се намята и куката се промушва в центъра на V-бримката, намята се отново и конеца се изтеля; конецът се намята и се изтегля само през 2 от тях; това се повтаря още веднъж; конецът се намята за последно и се изплитат 3-те бримки на куката едновремено.
 • свивка – това е изплитане по един клъстър в две последователни V-бримки (така на следващия ред се плете в разстоянието между двата клъстра и се получава намаляване на броя на бримки без това да е видимо).

Описание

Всички 3 с.бр. в началото на всеки ред с високи пълнежи се броят за първи висок пълнеж на реда.

Инструкциите оградени със * * се повтарят както е посочено в описанието.

Част 1: Ластик

Ластикът се плете на редове. Бримките, с които ще започнете определят неговата височина. Т.е. колкото повече бримки имате в началното синджирче, толкова по висок ще е ластика на шапката.

Броят редове с ниски пълнежи определя дължината на ластика или по друг начина казано, обиколката на шапката. Затова и размера се регулира много лесно. Просто следете колко дълъг става ластика и така ще знаете колко ще се получи и обиколката. В момента, в който тя е достатъчна, може да спрете с редовете ниски пълнежи.

След като се изплете необходимия брой редове, ластика се свързва в кръг с помощта на залепени бримки.

От там нататък, шапката се плете в кръг, в посока от ластика към острия ѝ връх, само от лицевата страна на плетивото.

Начало: С прежда в зелен цвят направете синджирче с:

 • 9 (8+1) бримки за размер А
 • 11 (10+1) бримки за размер B и C
 • 13 (12+1) бримки за размер D

Ред 1: Изплетете 1 н.п. във втората бримка от куката. Изплетете по 1 н.п. във всяка бримка до края на синджирчето (след този ред трябва да имате 8/10/10/12 ниски пълнежа). Обърнете.

Ред 2: Направете една с.бр. (тя не се брои за бримка). Изплетете 1 н.п, след това изплетете по 1 н.п.з.бр. във всяка бримка до последната на реда, като в последната бримка изплетете отново 1 н.п. Обърнете.

Повторете Ред 2 още:

 • 76 пъти за размер А (получават се общо 78 реда с по 8 ниски пълнежа на всеки ред)
 • 80 пъти за размер B (получават се общо 82 реда с по 10 ниски пълнежа на всеки ред)
 • 82 пъти за размер C (получават се общо 84 реда с по 10 ниски пълнежа на всеки ред)
 • 86 пъти за размер D (получават се общо 88 реда с по 12 ниски пълнежа на всеки ред)

Получава се лента с дължина 45/48/50/53 см за размери A/B/C/D съответно. Независимо колко реда сте изплели, конеца трябва да остане в противоположния ъгъл на плетивото (спрямо конеца, който остава от началния ред).

Съединяване на лентата в кръг: Долепете двата къси края на лентата един към друг, така че последната изплетена бримка да е вдясно, последния изплетен ред да е към вас, а първия изплетен ред да е зад него. Направете една с.бр., която не се брои. Изплетете по 1 с.бр. във всеки нисък пълнеж, като промушвате куката през задната част на бримката от последния ред и през останалата част на бримката от първия ред (8/10/10/12 залепени бримки). Ръбчето, което се получава е от опаковата страна на шапката. Обърнете лентата, така че лицевата страна да е отвън.

Ред с ниски пълнежи в кръг: Направете 1 с.бр., която не се брои. Изплетете 78/82/84/88 ниски пълнежа (по един в крайната бримка на всеки изплете ред). Съединете с една с.бр. в кръг (в първия изплетен н.п.).

Част 2: Равна част (без свиване в обиколката)

Захванете червения цвят с куката и го изтеглете през зелената бримка. Стегнете максимално зеления цвят и го отрежете, оставяйки около 15 см.

От тук нататък сменяйте цветовете без да режете конеца. Плетете в кръг само от лицевата страна на шапката.

Ред 1: (в червено) Направете 3 с.бр. (които се броят за 1 в.п.) и още 1 в.п. в същата бримка. Изплетеното се брои за първа V-бримка на реда. Пропуснете 1 бримка. *В следващата бримка изплетете 1 V-бримка. Пропуснете 1 бримка.* повторете до края на реда. Съединете с една с.бр. в кръг в 3-тата с.бр., с която започнахте реда. Трябва да имате 39/41/42/44 V-бримки на реда. Захванете белия цвят с куката и го изтеглете през червената бримка. Затегнете леко червения конец.

Ред 2: (в бяло) С 1 с.бр. се преместете в центъра на V-бримката. Направете 3 с.бр. (които се броят за 1 в.п.) и още 1 в.п. в същата бримка. *В центъра на следващата V-бримка изплетете 1 V-бримка.* повторете до края на реда. Съединете с една с.бр. в кръг в 3-тата с.бр., с която започнахте реда. Трябва да имате 39/41/42/44 V-бримки на реда. Захванете червения цвят с куката и го изтеглете през бялата бримка. Затегнете леко белия конец.

Ред 3: (в червено) С 1 с.бр. се преместете в центъра на V-бримката. Направете 3 с.бр. (които се броят за 1 в.п.) и още 1 в.п. в същата бримка. *В центъра на следващата V-бримка изплетете 1 V-бримка.* повторете до края на реда. Съединете с една с.бр. в кръг в 3-тата с.бр., с която започнахте реда. Трябва да имате 39/41/42/44 V-бримки на реда. Захванете белия цвят с куката и го изтеглете през червената бримка. Затегнете леко червения конец.

Повторете Ред 2-3 още:

 • 1 път за размер А (трябва да имате 5 реда с червени и бели V-бримки)
 • 2 пъти за размер B и C (трябва да имате 7 реда с червени и бели V-бримки)
 • 3 пъти за размер D (трябва да имате 9 реда с червени и бели V-бримки)

Част 3: Корона (свиване в обиколката)

Продължете да сменяте цветовете по същя начин.

Само за размер A:

Ред 1: (в бяло) *11 V-бримки, свивка (върху следващите 2 V-бримки)* повторете до края на реда.

Ред 2: (в червено) 36 V-бримки.

Само за размер B:

Ред 1: (в бяло) *6 V-бримки, свивка (върху следващите 2 V-бримки)* повторете до последната V-бримка на реда. Изплетете 1 V-бримка в нея.

Ред 2: (в червено) 36 V-бримки.

Само за размер C:

Ред 1: (в бяло) *5 V-бримки, свивка (върху следващите 2 V-бримки)* повторете до края на реда.

Ред 2: (в червено) 36 V-бримки.

Само за размер D:

Ред 1: (в бяло) *3 V-бримки, свивка (върху следващите 2 V-бримки); 4 V-бримки, свивка (върху следващите 2 V-бримки)* повторете до края на реда.

Ред 2: (в червено) 36 V-бримки.

За всички размери:

Ред 3: (в бяло) 2 V-бримки, свивка, *4 V-бримки, свивка* до последните 2 V-бримки на реда. Изплетете 2 V-бримки.

Ред 4: (в червено) 30 V-бримки.

Ред 5: (в бяло) *3 V-бримки, свивка (върху следващите 2 V-бримки)* повторете до края на реда.

Ред 6: (в червено) 24 V-бримки.

Ред 7: (в бяло) 24 V-бримки.

Ред 8: (в червено) 24 V-бримки.

Ред 9: (в бяло) 1 V-бримки, свивка, *2 V-бримки, свивка* до последната 1 V-бримка на реда. Изплетете 1 V-бримка.

Ред 10: (в червено) 18 V-бримки.

Ред 11: (в бяло) 18 V-бримки.

Ред 12: (в червено) 18 V-бримки.

Ред 13: (в бяло) *1 V-бримкa, свивка (върху следващите 2 V-бримки)* повторете до края на реда.

Ред 14: (в червено) 12 V-бримки.

Ред 15: (в бяло) 18 V-бримки.

Ред 16: (в червено) 18 V-бримки.

Ред 17: (в бяло) 18 V-бримки.

Ред 18: (в червено) 18 V-бримки.

Ред 19: (в бяло) *1 V-бримкa, свивка (върху следващите 2 V-бримки)* повторете до края на реда.

Ред 20: (в червено) 8 V-бримки.

Част 4: От върха на короната до пом-пона

Повтаряйте Ред 20 (като редувате бял и червен цвят) толкова пъти, колкото дълга искате да стане тази част.

Ориентировъчен брой повторения:

 • 8 пъти за размер А (по 4 реда от цвят)
 • 10 пъти за размер B (по 5 реда от цвят)
 • 10 пъти за размер C (по 5 реда от цвят)
 • 12 пъти за размер D (по 6 реда от цвят)

Завършване на върха:

Ред 1: (в бяло) 2 V-бримки, свивка, 2-V бримки, свивка.

Ред 2: (в червено) 6 V-бримки.

Ред 3: (в бяло) Свивка, свивка, свивка.

Отрежете конеца на около 15 см. Промушете го през последните бримки и затегнете.

Скрийте всички останали конци.

Направете пом пон от прежда или закачете готов.

Шапката е готова!