Бабино квадратче с удължен висок пълнеж (Spike Granny Square)

юли 17, 2019

Една много приятна за плетене и атрактивна като краен резултат вариация на класическото бабино квадратче е Spike Granny Square. Плете се по много сходен начин – отново с групи от по три високи пълнежа с една наметка, разделени с въздушни (синджир) бримки. Различното тук са удължените високи пълнежи – това са вторите стълбчета във всяка група (започват да се изработват от Ред 3), без групите в ъглите. Те се изплитат като след първото намятане куката се промушва не в разстоянието между две групи от долния ред, а в бримката на средния висок пълнеж от групата един ред още по-надолу.

Използвани бримки:

 • в.бр. – въздушна (синджир) бримка
 • вп – висок пълнеж с една наметка

Детайли на плетката

 • Ниво на трудност: начинаещи
 • Характеристики: плете се от центъра на квадратчето в кръг
 • Преждата, която съм използвала е Cotton Xtra на Performanceyarn. Можете да си я закупите от тук.
 • Куката, която съм използвала е 2.00 мм.

Инструкции

Начало:

Най-лесният начин да започнете е с подвижен възел (slip knot) и една въздушна бримка. Тя ще играе ролята на център на квадратчето, в което ще се изплетат всички високи пълнежи от Ред 1, така че я запомнете (или отбележете с маркер), за да не се чудите къде да промушвате с куката за бримките в първия ред.

Ред 1:

Изплитане на 1-та група от високи пълнежи:

 1. Изплетете 3 въздушни (синджир) бримки (броят се за първи висок пълнежа в първата група). Ако сте начинаещ, сложете маркер в третата въздушна бримка, защото в нея ще се съединява реда в следващите стъпки и ще ви е по-лесно да се ориентирате къде да промушите куката. Изплетете още 2 високи пълнежа в същата начална въздушна бримка.
     
 2. След това направете две въздушни бримки (тези две бримки оформят единия от четирите ъгъла на квадратчето).

Изплитане на 2-та група от високи пълнежи:

 1. Изплетете 3 високи пълнежа отново в същата бримка (подвижния възел от началния ред).
 2. След това направете две въздушни бримки.

Изплитане на 3-та и 4-тата група от високи пълнежи:

 1. Повторете стъпки 3-4 още два пъти.

Получават се четири групи от по 3 високи пълнежа (които оформят стените на квадрата) и четири групи от по 2 въздушни (синджир) бримки, които оформят ъглите.

За да завършите реда, съединете със залепена бримка (slip stitch) в третата въздушна бримка от първата група високи пълнежи (ако сте я отбелязали с маркер, това е бримката, за която ставаше дума по-горе).

Ред 2:

С помощта на 2 залепени бримки (slip stitch) се преместете върху следващите 2 високи пълнежа и с още една залепена бримка преместете позицията на куката в ъгъла на квадратчето. Така се започва всеки ред от тук нататък.

 1. Изплетете 3 въздушни (синджир) бримки (броят се за първи висок пълнежа в първата група), изплетете още 2 високи пълнежа в ъгъла на квадратчето (дупката, която се оформя от двете въздушни бримки от предишния ред).
 2. След това направете две въздушни бримки.
 3. Изплетете 3 високи пълнежа отново в ъгъла на квадратчето. Така сте завършили първия ъгъл от втория ред от квадратчето. Така се оформя всеки ъгъл на всеки ред.
 4. Изплетете една въздушна бримка.
 5. Изплетете 3 високи пълнежа във втория ъгъл на квадратчето (дупката, която се оформя от двете въздушни бримки от предишния ред).
 6. След това направете две въздушни бримки.
 7. Изплетете 3 високи пълнежа отново в същия ъгъл на квадратчето. Така сте завършили следващия ъгъл от втория ред от квадратчето.
 8. Изплетете една въздушна бримка.
 9. Повторете стъпки 5-8 още два пъти.

За да завършите реда, съединете със залепена бримка (slip stitch) в третата въздушна бримка от първата група високи пълнежи (отбелязаната с маркер бримка).

От тук нататък започва и разликата в изплитането на квадратчето от класическия му вариант.

Ред 3:

С помощта на 2 залепени бримки (slip stitch) се преместете върху следващите 2 високи пълнежа и с още една залепена бримка преместете позицията на куката в ъгъла на квадратчето.

 1. Изплетете 3 въздушни (синджир) бримки (броят се за първи висок пълнежа в първата група), изплетете още 2 високи пълнежа в ъгъла на квадратчето (дупката, която се оформя от двете въздушни бримки от предишния ред).
 2. След това направете две въздушни бримки.
 3. Изплетете 3 високи пълнежа отново в ъгъла на квадратчето. Така сте завършили първия ъгъл на квадратчето.
 4. Изплетете една въздушна бримка.
 5. Изплетете 1 висок пълнежа в разстоянието от една въздушна бримка между двете групи от по три високи пълнежа от долния ред.
 6. Изплетете 1 висок пълнеж в бримката на втория висок пълнеж от групата два реда по-долу – намятате и промушвате в бримката на средното стълбче висок пълнеж два реда по-долу; намятате и изтегляте конеца; със съвсем леко дърпане удължете двете бримки, които идват от този по-долен ред; намятате и изплитате само тези две удължени бримки; намятате и изплитате и последните две бримки на куката.
 7. Изплетете една въздушна бримка.
 8. Изплетете 3 високи пълнежа в следващия ъгъл на квадратчето (дупката, която се оформя от двете въздушни бримки от предишния ред).
 9. След това направете две въздушни бримки.
 10. Изплетете 3 високи пълнежа отново в същия ъгъл на квадратчето. Така сте завършили втория ъгъл на квадратчето.
 11. Изплетете една въздушна бримка.
 12. Повторете стъпки 5-11 още два пъти.

За да завършите реда, съединете със залепена бримка (slip stitch) в третата въздушна бримка от първата група високи пълнежи (отбелязаната с маркер бримка).

До края:

От тук нататък всеки ред е повторение на Ред 3. Разликата е само в броя на групите от по три високи пълнежа на всеки ред и съответно на разстоянията между тях. Спазва се следната логика:

Всички ъгли се изплитат по същия начин – 3 високи пълнежа, 2 въздушни бримки, 3 високи пълнежа.

Всички групи от по 3 високи пълнежа (с изключение на ъгловите) се разделят с 1 въздушна бримка и се изплитат със среден удължен висок пълнеж в бримката на средното стълбче висок пълнеж в групата два реда по-долу.

Във всички разстояния от 1 въздушна бримка между групите от по 3 високи пълнежа от предишния ред се изплита нова група от 3 високи пълнежа на новия ред (с удължен среден висок пълнеж).

Схема

 

Видео

Приятно плетене!