Амигуруми за начинаещи: плетена сфера (кълбо) с ниски пълнежи

януари 29, 2022

Плетената сфера (топче или кълбо) с нейните различни вариации е най-често използваната форма в света на амигуруми. Може да я срещнете при изработката на глави и тела на кукли и животни, при направата на плетени висулки за бебешки колички, в дизайна на различни бижута, аксесоари и дори декорации за дома.

Плетенето на обемно топче (пълно с пълнеж) с ниски пълнежи не се различава много от изплитането на кръг в спирала. Единствената разлика е, че при кръга се наддава на всеки ред, докато при сферата се наддава няколко реда, след това се плетат няколко реда без увеличаване броя на бримките и накрая следват редове, в които се свива, т.е. бримките намаляват на всеки ред.

Тук искам да направя и едно уточнение. Това не е абсолютно задължително и щом натрупате малко опит с готови модели амигуруми, ще видите и различни вариации на тази базова схема.

Как се плете кръг в спирала с ниски пълнежи, може да си припомните от предишната статия „Амигуруми за начинаещи: идеален кръг с ниски пълнежи“.

За снимките и видеото към тази статия съм използвала:

Прежда

100% мерсеризиран памук 125м/50гр – Cotton Queen на Performanceyarn

Кука

Размер 2.5 мм – Addi Comfort Grip

Помощни материали

Ножица, игла за съшиване на плетиво, маркер.

Използвани съкращения

н.п. – нисък пълнеж/ниски пълнежи

бр. – бримка/бримки

над. – наддавка/наддаване

св. – свивка/свиване

*…..* х пъти – повтаряне на действието между звездичките х пъти

(… бр.) – брой бримки, които трябва да се получат след завършване на реда

Общ принцип на плетене на сфера

Начало

Започва се винаги и задължително с вълшебен (магически) кръг. По този начин бримките в центъра на кръга могат да се стегнат абсолютно плътно и да не остане никаква дупка.

Най-често се започва с 6 ниски пълнежа в магическия кръг. Има вариант, при който се започва и със 7 (8 или 5) ниски пълнежа.

Редове с наддаване

Следва първата част на сферата, в която се плетат определен брой редове, в които се наддава по абсолютно същата схема, както при плетенето на кръг в спирала. Това означава, че на всеки следващ ред, бримките се увеличават точно с толкова, с колкото сте започнали в магическия кръг.

Това се прави, като се следват същите правила като при плетенето на кръг:

  • плете се в спирала, като началото на редовете се отбелязва с маркер, за да не се загуби
  • на всеки ред бримките се увеличават с толкова, с колкото е започната сферата
  • наддавките не се правят една над друга, за да не се виждат линиите на наддаване

Броят на редовете, в които се наддава се следи, за да се знае колко реда да се изплетат в следващата част от сферата.

Редове с еднакъв брой на бримките

След като сте наддавали определен брой редове и сте достигнали до желаната обиколка на сферата, следва втората (централна) част от нея, в която се плетат редове без да се правят наддавки или свивки. Броят на тези редове най-често е равен на броя редове от предишната част (броя на редове с наддаване). При по-големите сфери, може да увеличите броя на редове в тази част с 1, 2, 3 или повече. Но най-често, ако след първия ред с 6 ниски пълнежа, сте изплели 4 реда с наддаване (и бримките ви са станали 30), след това трябва да изплетете 4 реда без да наддавате (всеки ред да бъде с по 30 бримки).

Редове със свиване

В третата част от изработката на сферата, броят на бримките на всеки ред намалява точно с толкова, с колкото е започната. Ако сте започнали с 6 ниски пълнежа, изплели сте 4 реда с наддаване и след това 4 реда без промяна на броя на бримките (по 30 бримки на ред), то тогава следват 4 реда, на всеки от които броят на бримките ще намалява с 6 (следващият ред ще бъде с 24 бримки, следващият с 18, след това с 12 и накрая с 6).

Завършване

Последният етап в изработката на плетената сфера е нейното завършване. То се прави с помощта на игла за плетиво. 

При него, последната бримка се оставя на куката и конецът се отрязва на колко 10 см след нея. След това той се издърва с помощта на куката през последната бримка, която е на нея. Нанизва се на игла и се промушва само през предната част на последните останали бримки. Затяга се добре, докато дупчицата в центъра изчезне напълно.

Примерни схеми за плетена сфера (кълбо) с ниски пълнежи

Сфера 1 – мини сфера

Ред 1: 6 н.п. във вълшебен кръг

Ред 2: над. във всяка бр. (12 бр.)

Ред 3: *1 н.п., над.* 6 пъти (18 бр.)

Ред 4: 1 н.п., над., *2 н.п., над.* 5 пъти, 1 н.п (24 бр.)

Ред 5-7: 24 н.п. (24 бр.)

Тук може да започнете да пълните сферата с пълнеж.

Ред 8: 1 н.п., св., *2 н.п., св.* 5 пъти, 1 н.п (18 бр.)

Завършете с пълненето на пълнежа.

Ред 9: *1 н.п., св.* 6 пъти (12 бр.)

Ред 10: 6 св. (6 бр.)

Завършете с игла.

Сфера 2 – малка сфера

Ред 1: 6 н.п. във вълшебен кръг

Ред 2: над. във всяка бр. (12 бр.)

Ред 3: *1 н.п., над.* 6 пъти (18 бр.)

Ред 4: 1 н.п., над., *2 н.п., над.* 5 пъти, 1 н.п (24 бр.)

Ред 5: *3 н.п., над.* 6 пъти (30 бр.)

Ред 6-9: 30 н.п. (30 бр.)

Ред 10: *3 н.п., св.* 6 пъти (24 бр.)

Тук може да започнете да пълните сферата с пълнеж.

Ред 11: 1 н.п., св., *2 н.п., св.* 5 пъти, 1 н.п (18 бр.)

Завършете с пълненето на пълнежа.

Ред 12: *1 н.п., св.* 6 пъти (12 бр.)

Ред 13: 6 св. (6 бр.)

Завършете с игла.

Сфера 3 – средна сфера

Ред 1: 6 н.п. във вълшебен кръг

Ред 2: над. във всяка бр. (12 бр.)

Ред 3: *1 н.п., над.* 6 пъти (18 бр.)

Ред 4: 1 н.п., над., *2 н.п., над.* 5 пъти, 1 н.п (24 бр.)

Ред 5: *3 н.п., над.* 6 пъти (30 бр.)

Ред 6: 2 н.п., над., *4 н.п., над.* 5 пъти, 2 н.п. (36 бр.)

Ред 7: *5 н.п., над.* 6 пъти (42 бр.)

Ред 8-14: 42 н.п. (42 бр.)

Ред 15: *5 н.п., св.* 6 пъти (36 бр.)

Ред 16: 2 н.п., св., *4 н.п., св.* 5 пъти, 2 н.п. (30 бр.)

Тук може да започнете да пълните сферата с пълнеж.

Ред 17: *3 н.п., св.* 6 пъти (24 бр.)

Ред 18: 1 н.п., св., *2 н.п., св.* 5 пъти, 1 н.п (18 бр.)

Завършете с пълненето на пълнежа.

Ред 19: *1 н.п., св.* 6 пъти (12 бр.)

Ред 20: 6 св. (6 бр.)

Завършете с игла.

Сфера 4 – голяма сфера

Ред 1: 6 н.п. във вълшебен кръг

Ред 2: над. във всяка бр. (12 бр.)

Ред 3: *1 н.п., над.* 6 пъти (18 бр.)

Ред 4: 1 н.п., над., *2 н.п., над.* 5 пъти, 1 н.п (24 бр.)

Ред 5: *3 н.п., над.* 6 пъти (30 бр.)

Ред 6: 2 н.п., над., *4 н.п., над.* 5 пъти, 2 н.п. (36 бр.)

Ред 7: *5 н.п., над.* 6 пъти (42 бр.)

Ред 8: 3 н.п., над., *6 н.п., над.* 5 пъти, 3 н.п. (48 бр.)

Ред 9: *7 н.п., над.* 6 пъти (54 бр.)

Ред 10-21: 54 н.п. (54 бр.)

Ред 22: *7 н.п., св.* 6 пъти (48 бр.)

Ред 23: 3 н.п., св., *6 н.п., св.* 5 пъти, 3 н.п. (42 бр.)

Ред 24: *5 н.п., св.* 6 пъти (36 бр.)

Тук може да започнете да пълните сферата с пълнеж.

Ред 25: 2 н.п., св., *4 н.п., св.* 5 пъти, 2 н.п. (30 бр.)

Продължете с пълненето на пълнежа.

Ред 26: *3 н.п., св.* 6 пъти (24 бр.)

Ред 27: 1 н.п., св., *2 н.п., св.* 5 пъти, 1 н.п (18 бр.)

Ред 28: *1 н.п., св.* 6 пъти (12 бр.)

Завършете с пълненето на пълнежа.

Ред 29: 6 св. (6 бр.)

Завършете с игла.

Видео

View Post